Myten säger att en driftig entreprenör bygger upp ett framgångsrikt företag som sedan hens barn ärver och förvaltar någorlunda bra för att sedan lämna över till tredje generationen, grundarens barnbarn, som förstör företaget.Mattias

Myten har befästs genom att forskare och konsulter gärna pratar om statistik som säger att endast 30% av alla familjeföretag lyckas med att skifta till andra generationen, och endast 13% till tredje generationen. När det kommer till fjärde generationen är det endast 3% av företagen som fortfarande kontrolleras av grundarens familj. Denna statistik bygger dock på en analys av ett mycket begränsat urval av företag, nämligen 200 tillverkande företag i Illinois, USA och oklarheter råder kring den metod som användes.

Oklarheter råder kring den metod som användes

Trots detta används statistiken dagligen för att förklara hur svårt det är med generations- och ägarskiften. Detta samtidigt som vi både vet att nystartade företag misslyckas i ännu större utsträckning och runt omkring oss ser många exempel på framgångsrika och växande familjeföretag kontrollerade av såväl tredje som fjärde och till och med senare generationer!

Ett problem med myten om att förvärva, ärva och fördärva och den statistik som underblåst den är att en ägarfamilj kopplas till ett enskilt företag. Min erfarenhet av ägarfamiljer säger dock att många driver sina affärer i mer än ett företag. Ofta finns ett företag som representerar en ursprunglig verksamhet och som ligger nära hjärtat. Men många är idag intresserade av att se sitt företagande som en portfölj av företag där de startar eller köper nya verksamheter, och säljer av eller lägger ner verksamheter.

Slutsatsen är att vi i arbete med generations- och ägarskiften måste slå oss fria från mytens makt

Bara för att en ägarfamilj lämnar ett företag behöver alltså inte detta vara ett misslyckande. En försäljning eller börsnotering av ett företag kan istället vara resultat av mycket framgångsrikt företagande! I en studie visar vi att nästan 90% av de företagarfamiljer vi undersökte bedriver sin verksamhet som portföljentreprenörer i genomsnitt 3,4 företag. En majoritet av dessa var aktiva med att sälja och köpa företag.

Slutsatsen är att vi i arbete med generations- och ägarskiften måste slå oss fria från mytens makt. Vi kan frigöra energi genom att ifrågasätta gamla myter och föreslå nya sätt att se på verkligheten. Det finns en enorm potential i att inte bara tala om problemen vid generations- och ägarskiften utan också se kraften i alla visionära och entreprenöriella ägare!

Mattias Nordqvist
Professor, Center for Family Enterprise and Ownership – CeFEO,
Jönköping International Business School, Jönköping University