Fortsatt in i 2017 hopar sig bevisen till fördel för argumentationen att kvinnor i bolagsstyrelser och i övre nivåer ökar företagets värde och tillgångar. Därmed har mångfald satts på agendan för institutionella investerare och kapitalförvaltare när de bildar en investeringsstrategi.

En rapport från 2017 från Catalyst ”Kvinnor på bolagsstyrelser” pekar på att styrelser behöver minst tre kvinnor för att kunna skörda de ekonomiska prestandafördelarna. Trots dessa siffror mötte endast 20,1 % av styrelserna dessa kritiska kriterier av kvinnliga representanter.

Det är nyckeln för att bygga en solid verksamhet som skapar värde för intressenterna

Louise Hedberg, chef för bolagsstyrning och hållbar utveckling i East Capital, vet av erfarenhet att en mångfald av intressenter kan leda till högre långsiktig avkastning till sina investerare.

– När man överväger en investering vill man försäkra sig om att företaget har rätt team vid rodret - eftersom det är nyckeln för att bygga en solid verksamhet som skapar värde för intressenterna, förklarar hon.

– Vår utgångspunkt inkluderar att säkerställa att styrelsens representerar en lämplig kombination av kvalifikationer och bakgrunder, som täcker alla väsentliga aspekter, perspektiv och intressenter samt att se till att inga relevanta frågor lämnas därhän.

Lönar sig att satsa på jämställdhet

Kapitalförvaltaren Herberg menar att ”East Capital” arbetar längsmed portföljbolag för att kunna identifiera och fylla alla uppenbara luckor som uppenbaras, vilket även inkluderar en brist på balans mellan könen.

– När kommissionen föreslår oberoende styrelseledamöter, letar vi specifikt efter kompetens och erfarenhet som ger viktiga insikter till styrelsen, samt integritet som guidar dem att alltid agera i aktieägarnas bästa intresse.

Beakta jämställdhet i dina beslut

Enligt en rapport från Morgan Stanley 2016 med titeln "Varför det lönar sig att satsa på jämställdhet", har företag med en högre andel av könsfördelning ”något bättre avkastning” med mindre volatilitet och hade måttligt överträffat snittet över de senaste fem åren. Dessutom hade företag med mindre mångfald tenderat att ha en högre nivå av vidarebefordrade ett års ROE, kring 1,1 % över dem med färre kvinnor på arbetsplatsen.

Pernilla Alexandersson, grundare och vd för Add Gender, associerar intelligent investerande med varierande mål.

– Om du som investerare vill vara där pengarna finns, måste du beakta jämställdhet i dina beslut, förklarar hon.

Utbilda dig

Hon pekar på två exempel kring ”vad som händer när det finns en brist på förståelse kring marknaden eller idéer som inte är traditionellt manliga.” Ägaren av det svenska företaget Rapunzel som producerar hårextensions av riktigt hår, nekades ett lån för € 10 000. Redan första året hade hon en omsättning på € 430 000 i intäkter.

Hur du ser på andra är en reflektion av dig själv

En aktieportfölj för Shareville från Framtidsfeministen, eller "The Future Feminist", har fått bra mycket bättre resultat från sin jämställdhetsportfölj än Stockholmsbörsen. De såg en ökning på 21 % jämfört med Stockholmsbörsen på 10 %.

– Hur du ser på andra är en reflektion av dig själv, säger Alexandersson och menar att om du inte förstår affärsidéen för kvinnor eller inte investerar i dem behöver du säkerställa att du utbildar dig själv.

Kontakt

Upptäck det senaste inom jämn könsfördelning på Nasdaq i Stockholm i maj.

Kontakta Jon Scorcia på +1.845.633.8787 eller jscorcia@skytopstrategies.com.