För honom är varje bygge en ny möjlighet. Ibland börjar bygget utan en plan för vad det ska bli. Ibland är visionen tydlig från start. En del blir så bra att de sparas och byggs vidare på, en del försvinner i beståndsbitar lika fort som de byggdes. Oavsett är de alltid en del av ett naturligt flöde av att designa, testa och vidareutveckla utan att jaga perfektion i varje lösning.

Brist på idéer utgör sällan den största innovationsutmaningen för organisationer

I affärslivet har vi fostrats till raka motsatsen. En lyckad tjänst eller produkt mäts ofta binärt. Antingen är det en framgång eller också ett misslyckande. Jakten på perfektion med ett maximerat antal funktioner i varje produkt saktar ner utvecklingsprocessen och rädslan för att misslyckas trubbar ner innovationshöjden. Nu är ju den krassa verkligheten för många av oss så klart mycket mer komplex än att bygga Lego. Användarna är fler. Insatsen högre. Beståndsdelarna mycket mer varierande. I många fall vet vi ju inte ens vilka beståndsdelar vi ska börja bygga med. Men dagens affärsutmaningar gör ändå att vi har mycket att lära av våra barns designprocess om vi bara tittar riktigt noga.

Brist på idéer utgör sällan den största innovationsutmaningen för organisationer. Innovation är förmågan att omsätta idéerna till handling och nå ut på marknaden. Och dagens konkurrenssituation, oavsett industri, kräver en allt högre hastighet. Design är otvetydigt en av nycklarna till den hastigheten. Varför då? För att design handlar om just detta. Omsätta idéer till verklighet, testa, utvärdera, omvärdera och förbättra. Design är en metodik för att uppnå hela den kedjan i en naturlig cykel. Precis som Lego.

Och precis som med Lego handlar konkurrenskraftig tjänste- och produktdesign, idag om att våga välja en alternativ väg till perfektion. Den vägen består i att hitta sätt att testa tjänster och produkter på marknaden tidigt istället för att försöka lansera fulländade lösningar med stor risk att skjuta bredvid målet. Det handlar om att lära oss av våra produkter på marknaden och förstå användarnas beteende när de använder dem. Och att se varje misslyckande som en outömlig källa till lärdom. Allt är alltid en prototyp. 

Mitt första och enklaste råd är att alltid börja i liten skala

Allt detta har också satt design på agendan på ett helt nytt sätt. Från styrelserum och affärsstrategier till självaste Harvard Business Review som fokuserar ett helt nummer på just design. Det här är ingen slump och definitivt ingen plötsligt exploderande intresse för konsthantverk i affärslivet. Det växande behovet av industridesign bortom enbart estetik och yta kommer ur allt mer komplexa marknader, rörliga konsumenter och nya krav på produkt- och tjänsteutveckling. De företag som anammar dessa förändringar särskiljer sig redan idag bland sina konkurrenter. De är snabba, fokuserade på kundupplevelsen och inte rädda för att testa eftersom de vet att varje test tar dem vidare mot en ännu bättre produkt eller tjänst i nästa steg.

Väldigt många är idag medvetna om att de måste närma sig det här förhållningssättet till sin affärs-, produkt- och tjänsteutveckling. Oavsett om de kallar det design eller något annat. Men frågan är hur? Mitt första och enklaste råd är att alltid börja i liten skala. Hitta en avgränsad utmaning och använd den som prototyp för att testa nya designdrivna sätt att nå ut på marknaden snabbare och mer pricksäkert. Ta med framgångsfaktorerna och låt dem influera nästa steg eller nästa del av organisationen. Den här typen av avgränsade satsningar är nämligen lätta att utläsa kvantifierbara resultat ur. Design blir snabbt mätbart och resultatet fungerar som omedelbar inspiration till nya initiativ som i sin tur föder nya initiativ. I slutändan är det ett självspelande piano. Eller åtminstone en Legorobot som ni plocka sönder och bygga något ännu bättre av.

Lisa Lindström,
VD på Doberman med kontor i Stockholm och New York
Rådgivare till regeringen i nyindustrialiseringsfrågor

Tre Legotips

  1. Lego Serious Play
    Legos egna metodik för hur man använder Lego i organisation och affärsutveckling. Prova!
  2. Tidplan i Lego
    Engagera hela teamet i detaljerad planering genom att visualisera projektets tidplan tillsammans.
  3. Dödsstjärnan
    Alla Legobyggares våta dröm.