Vi lever i en tid där vi alla måste förhålla oss till digitalisering, globalisering och hållbarhet.  Med dessa begrepp som grund hamnar vi ofta i diskussioner om vikten av att bibehålla kontroll och kvalitet inom våra leverantörskedjor – som om dessa kedjor enbart består av anonyma entiteter som kan brista eller rustas för att bli starkare.

Sourcing är ett sätt att hitta de starkaste länkarna som passar bäst in i just vår unika kedja, och de flesta är överens om att det blir allt viktigare. Särskilt som allt fler av våra affärsområden flyttar utanför kärnverksamheten, upp i molnet eller till andra sidan jorden.

Sourcing är ett sätt att hitta de starkaste länkarna

Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg en sak i sammanhanget: det är uteslutande människor vi interagerar med. Det är människor som bygger våra produkter, utvecklar våra datasystem och tekniska infrastruktur, hjälper oss med kundsupport och skräddarsyr vår programvara. Det är människor som förhandlar, skriver avtal, kommer överens. Det är människor som bygger relationer med varandra. Det är också människor som anställer andra människor i sina fabriker och ger dem lön. Vilket ansvar bär vi för deras villkor?

illustration

Omfamna digitaliseringen

När företag ingår avtal om IT-lösningar är de inte sällan långa, komplexa och inlåsande. Men ser man till den snabba tekniska utvecklingen kan i princip ingen förutspå hur världen kommer att se ut fem eller tio år fram i tiden. Därför blir möjligheten att införa en så kallad innovationsklausul i de avtal som ingås allt mer intressant. Samarbete kombinerat med innovationslusta och visioner är nämligen dagens kanske viktigaste framgångsrecept.

40 procent av de bolag som listades på Fortune 500 år 2000 var utbytta tio år senare. Det säger något om sprängkraften i den digitala omställning som skett. Man kan antingen välkomna den nya tekniken och få möjlighet att växa, eller välja att strunta i den och se sig själv omsprungen av andra företag som tog chansen. Bara i Sverige har vi otaliga exempel på företag som vuxit sig stora för att de vågade anamma den nya tekniken och fatta modiga beslut.

Det säger något om sprängkraften i den digitala omställning som skett

Dessa har lyckats med att utveckla disruptiva affärsmodeller där man vågar släppa loss medarbetarnas inneboende kreativitet – företag där humankapitalet åter är ett centralt begrepp.

Här har tungrodda och mer traditionella bolag en hel del att lära. De vågar inte alltid fatta besluten som krävs. Istället fokuserar de på att vara kostnadseffektiva och leverera bra siffror vid nästa kvartalsrapport. En konsekvens av detta blir att uppstickarföretagen går om och drar ifrån. Med en mer framåtblickande och relationsskapande inställning, och med rätt kunskap om sourcing och avtal, behöver inte de stora drakarna hamna på efterkälken.

Omvärldskunskap

För att lyckas med detta på sina håll bräckliga relationsbygge menar vi att det finns mycket att lära. Vi behöver rusta oss med kulturell förståelse, kunskap kring potentiella språkliga fallgropar samt en gedigen inblick i internationella regelverk för upphandlingar och IT-avtal. För vår del genomsyrar det här synsättet alla våra kurser och aktiviteter, såsom Sourcingdagarna i mars och IT-rättsforum i december.

Det innebär att se till sina kunders bästa

Hållbarhet har blivit allt viktigare de senaste åren, men fokus har främst varit på ekonomi och det miljömässiga. Den sociala delen av hållbarhet har tyvärr hamnat i skymundan: människan. Förbättringsarbete startar nämligen alltid med en meningsfull dialog. Vi bör se våra företag som serviceexperter och kompletterande partners till varandra, här för att hjälpa till så att vi alla kan utvecklas uppåt och framåt.

Det innebär att se till sina kunders bästa. Och det enklaste sättet att se till att detta händer är att vi och våra leverantörer har nöjda och trygga medarbetare, som känner sig kompetenta, omtyckta och betydelsefulla. Först då kan vi utnyttja deras – och IT-lösningarnas – verkliga potential.