Grunden är system av sensorer, 5G, big data, algoritmer, drönare, 3D-scanning, 3D-printrar, mobil visualisering, augmented reality, autonoma maskiner, robotar och en mängd andra faciliteter som ökar effektivitet, kvalitet och kundanpassning i utbudet av varor och tjänster.

Kommer kunna göra allt

Den digitala tekniken arbetar 24 timmar per dygn, 365 dagar om året och gör nästan aldrig fel. Den har extremt lätt för att lära sig. Den kommer att veta allt om sin kund, i synnerhet när kunden vill det.

Det gäller både företag och individer

Forskare varnar för att mindre än hälften av dagens befattningar och ännu färre av dagens företag och kommer att behövas om ett par decennier.  Det finns med andra ord inte något ”late mover advantage” för den som vill ha en framtida roll på marknaden. Det gäller både företag och individer.

Den tekniska utvecklingen kommer, som den alltid gjort, att förändra ekonomin. Affärsmodeller, juridik, roller, funktioner, branscher, organisationer och processer kommer att bli allt mindre beroende av de begränsningar som finns i det operativa arbete som utförs av människor.

När jordbrukssamhället begränsades av tillgången på muskler och industrisamhället av tillgången på ingenjörer så kommer det digitala samhället att begränsas av tillgången på fantasi hos ingenjörer och affärsmän. Den digitala tekniken kommer, förr eller senare, att kunna göra allt, om vi bara är kreativa nog att tänka ut det.

"Privat" får en ny innebörd

Den digitaliserade ekonomin förändrar därefter våra livsstilar. Var, när och hur vi gör det vi gör kommer att påverkas. Våra värderingar, som har rötterna i jordbruks- och industrisamhällena, kommer att förändras. Digital service kommer, för att ta ett exempel, sannolikt att värderas högre än integritet. Speciellt av den unga generationen. ”Privat” får en ny innebörd.

Därför kräver digitaliseringen att vi arbetar för en nollvision mot fel

Men, det digitala samhällets enorma teknikberoende innebär att fel blir allt mindre acceptabla. Tekniken skall ju allt oftare fungera utan operativ inblandning av människor.

Därför kräver digitaliseringen att vi arbetar för en nollvision mot fel. En sådan vision tillämpas först på kritisk teknik och kommer därefter successivt att spridas till att mindre kritisk teknik. Normen kommer att bli att saker alltid skall fungera, helt enkelt eftersom tekniken gör det möjligt. Räkna, för att ta ett trivialt exempel, med att du då kommer att få ett mail från din brödrost som varnar för att den kommer att gå sönder om några dagar.

Ansvaret för nollvisionens genomförande ligger på Smart Maintenance.  Det föds ur, men har få likheter med, traditionellt underhåll. Med hjälp av digitala stödsystem kommer Smart Maintenance att arbeta både prediktivt och preskriptivt.

Teknikens möjligheter

Prediktion innebär att hotande fel upptäcks, om möjligt, långt innan de riskerar att påverka funktionaliteten.

Preskription innebär att felorsakerna elimineras så att felen ”botas”.  Helst för alltid. Smart maintenance är en katalysator för teknisk utveckling, förändrade inköp, smartare investeringar och förändrad kompetensutveckling. Genom Smart Maintenance blir ”sjukvård” ”friskvård”.

Flaskhalsen är snarare vi människor

Den teknik som gör detta möjligt finns redan idag och kommer nu snabbt att bli allt bättre. Flaskhalsen är snarare vi människor. Ingenjörer, affärsmän och ekonomer måste förstå den digitala teknikens möjligheter.  Förmågan att tänka sig blir minst lika viktig som att kunna.

Det kommer paradoxalt nog att ställa krav på både avlärning (av det gamla) och inlärning (av det nya). Inlärning kan vi. Men, hur blir vi bra på att lära av?

Anders Källström,
Ekon dr och arbetande styrelseordförande i tankesmedjan Sustainability Circle.