Det sistnämna leder förmodligen till en enorm kundförlust när snabbare konkurrenter kliver in på marknaden. Låt oss fokusera på möjligheterna. Det är både roligare och förmodligen även det bästa sättet att förhålla sig till digitaliseringen.

Possitiva effekterMats

En av de mest positiva effekterna av digitaliseringen är hur den har förändrat möjligheterna för företag att bygga en hållbar och engagerad relation till sina kunder. De som framgångsrikt lyckas ta till vara på den data som deras kunder genererar, gör det även möjligt att anpassa sin kommunikation så att den blir relevant och därmed adderar ett värde. 

En växande delningsekonomi och tekniska betalningslösningar har även bidragit till ett spännande skifte i konsumentbeteendet. Med detta har kunders tillit till mobila köp ökat.

Tydlig kommunikation

Flera digitala tjänster har tillsammans förändrat kundernas förväntningar på både köp och leveranser och att de numera kan ske på kundens villkor. Om vi har möjligheten att köpa produkter digitalt var vi än är borde produkterna även kunna levereras vart vi än är. Digitaliseringen gör att förväntningen på tillgång ökar och leveransen är minst lika viktig som köpet för en smidig shoppingupplevelse. Företag som kan leverera produkter till kunden, vart den än är, ger en mycket stabilare kundrelation. Många företag lägger alltför lite kraft i denna del av köpprocessen idag och jag kommer personligen arbeta hårt för att hjälpa fler företag att ta vara på denna möjlighet.

Digitaliseringen tvingar alla branscher att vara transparenta. Tillit är viktigt, därför är en ärlig dialog med kunderna också brinnande viktigt. Vi måste både lyhört lyssna på den feedback vi får för att utveckla vår tjänst och tydligt kommunicera våra värderingar – och sedan agera därefter.