Valet till gymnasiet är viktigt. Här väljer man för första gången huvudinriktning till sitt framtida yrkesval. Studier visar att elever upplever det som oerhört stressande. Valet sker i en tidpunkt i livet då sådant som grupptillhörighet och formande av en könsidentitet står högt upp på agendan. Att gå mot strömmen och välja ett ”killigt” program som till exempel Teknikprogrammet (16 procent tjejer) eller Elprogrammet (3 procent tjejer) tar helt enkelt emot för många.

Måste få en andra chans

Av detta kan man dra flera slutsatser: det mest uppenbara är att elever måste få en andra chans att välja inriktning– inte minst teknik. Tekniskt basår är ett mycket lyckosamt exempel på ”en andra chans” för killar och tjejer som valt ”fel” på gymnasiet. Det är idag den mest sökta utbildningen på t ex KTH med över 1200 sökande.  En ny studie, som Teknikföretagen tagit fram visar att tekniskt basår breddar universitetens och företagens rekrytering av kvinnliga ingenjörer.

Tyvärr är tekniskt basår hotat av ekonomiska skäl

Närmare 40 procent av de sökande till tekniskt basår är kvinnor som får en möjlighet att ”välja om” efter en gymnasieutbildning som saknat naturvetenskapliga kurser. Tyvärr är tekniskt basår hotat av ekonomiska skäl och av en stelbenthet från våra utbildningspolitiker. Utbildningen görs av högskolorna av egen fri vilja och de får inte extra betalt för det av staten, som när de har vanliga universitetskurser. Det gör att basåret hotas varje gång de ekonomiska villkoren för högskolorna dras åt.

Alla har ett ansvar

En annan slutsats, av elevernas val till gymansieskolan, är att vi alla; industrin, skolan, föräldrar, måste bli bättre på att informera våra barn om hur det är att plugga teknik och att arbeta i den moderna industrin.Om bilden av svensk industri är att alla jobb är smutsiga och bullriga när sanningen är att en allt större del arbetar med sådant som design, programmering och annan problemlösning så har vi alla ett ansvar för att ändra denna förlegade bild.

Tjejer och killar kan jobba med teknik – svårare än så är det inte

Vi på Teknikföretagen försöker dra vårt strå till stacken. Vår satsning tillsammans med Therese Lindgren ”Therese testar teknik” har setts av 43 procent av alla 13-17åringar (nordkoreanska siffror) – och det var ändå bara det första programmet. Men vi jobbar också tillsammans med övriga Industrirådet med Teknikcollege – en kvalitetscertifiering av industriprogram på gymnasiet. De gymnasieskolor som är med i Teknikcollege har alla skrivit under på att de ska erbjuda en lärmiljö som attraherar både tjejer och killar. De tjejer som väljer teknik måste känna sig välkomna. Det innebär att man som tjej måste känna att man är en i mängden i klassen – inte någon som ständigt måste representera alla ”tjejer”. Tjejer och killar kan jobba med teknik – svårare än så är det inte.

Amelie von Zweigbergk,
Avdelningschef Industriell utveckling
Teknikföretagen