IT-utvecklingen har under lång tid varit inriktad på effektivisering. IT har effektiviserat produktionsprocesser, logistik, betalningsflöden och mycket annat. Fokus har varit produktivitet och kostnadseffektivitet. IT-leverantören tar hand om effektiviseringen medan kunden ägnar sig åt sin kärnverksamhet. Leverantören har i kontrakten ett väl definierat åtagande och vidhängande service-nivå och kunderna har kunnat glädjas åt att få allt mer för pengarna allteftersom kontrakten förnyas och processerna standardiseras. Så långt allt väl.

Fokus är inte längre effektivisering, utan nu handlar det om att med teknikens hjälp utveckla själva kunderbjudandet

Men dagens digitalisering handlar om något helt annat. Fokus är inte längre effektivisering, utan nu handlar det om att med teknikens hjälp utveckla själva kunderbjudandet. IT-funktioner kan köpas som tjänster på nätet, data är den nya råvaran och datadriven innovation är basen för affärsutvecklingen. Kunden efterfrågar innovation och förmåga att se affärerna bortom tekniken. Och nu är vi definitivt inne på kundens kärnverksamhet. Kan man verkligen outsourca den?  

Teknikutvecklingen kommer att innebära nya it-tjänster och därmed växer nya former för sourcing fram. Molntjänster är här för att stanna, de utgör ett flexibelt och hållbart verktyg och kommer att vidareutvecklas till än mer standardiserade tjänster och plattformar, på vilka kunden kan bygga sina egna tillämpningar.  

Många av de nya tjänsterna kommer att handla om att lagra och analysera stora datamängder. Vi har en framtid där miljarder enheter är uppkopplade, och där vår möjlighet att följa hur och var de används, kommer att generera mer data än vad vi kan förstå.  Analys av data, att hitta relevant information och med utgångspunkt av detta fatta rätt beslut, kommer att vara centralt för våra framtida kunderbjudanden.

Vi kommer inte ha tid att vänta

Men det gäller också att bättre utnyttja leverantörens innovationsförmåga. IT-branschen kan teknik, är innovativ, har erfarenhet från olika kunder och branscher, men måste ges en chans att utveckla samarbetet även på strategisk nivå. Att outsourca utan att ta tillvara leverantörens sammantagna erfarenhet och förmåga att förstå möjligheterna med ny teknik, är helt enkelt ett stort slöseri med den innovationsförmåga som alla så väl behöver. 

Det är när verksamhetskunnande och teknikkunnande möts IRL som innovation uppstår. Se till att det händer – vi kommer inte ha tid att vänta.