Erling Svensson, vd på 3D MetPrint säger att Sverige som gammalt industriland halkat efter vad gäller 3D-metallprintning som tillverkningsmetod.

– I USA benämns tekniken som ”The next industrial revolution” och i Tyskland pratas det om industri 4.0. Här i Sverige vet de flesta inom industrin om att tekniken finns, men den konventionella bearbetningstekniken styr vårt sätt att tänka och skapa, säger han och lägger till:

– Utvecklingen har skett inom slutna kretsar som rymd/flygindustrin och det militära, vilket gjort att allmänheten vetat väldigt lite om hur tekniken kan tillämpas.

Nya konstruktioner

Tekniken med sina korta ledtider – ibland så lite som ett dygn – är oslagbar vid prototyptillverkning

– Konstruktionsmässigt kan i stort sett allt skapas: från gångjärnsdetaljer till smycken och större metallstycken till verktyg. I framtiden kommer även reservdelar att tillverkas on demand vilket i sin tur förhindrar kapitalbindning och onödig kassering av produkter och maskiner, säger Erling Svensson.