It-sektorn är en viktig sektor i Ukraina och landet har varit en outsourcing-destination för it i över 20 år. Beetroot grundades 2012 och sysselsätter cirka 100 personer.

Den första akademin startade bolaget i Poltava när företaget beviljades medel från SIDA. Senare vann Beetroot en FN-upphandling där Japan var finansiär, och bolaget har nu öppnat akademier i fler städer. Många av studenterna är ukrainska flyktingar.

Många av studenterna är ukrainska flyktingar

Beetroots vd Andreas Flodström beskriver den fyra månader långa kursen som genomarbetad och modern.

Cirka 30 studenter utbildas i vardera stad. Efter kursen får ett 20-tal praktikplatser inom bolaget. Ett tiotal går vidare till andra bolag. Sammanlagt får alltså hälften av studenterna ett fotfäste inom branschen.

Kan samma utbildning vara möjlig i Sverige?

– Vi har ett bra kursprogram och har lekt med tanken. För vår del blir det mindre intressant då vi inte har några utvecklare anställda i Sverige och att det är en avsevärd kostnadsskillnad jämfört med i Ukraina, säger Andreas Flodström.

It-utbildning för flyktingarmän

Som ingenjör studerade Gustav Henman sista året på tekniska universitetet i Moskva. Partnern Andreas Flodström förvärvade sina kunskaper i ryska bland annat under sin tid i Exportrådet i Vilnius. 2012 reste de till Ukraina med tom kappsäck och det uttalade målet att starta ett outsourcingbolag inom it.

Till en början blev det en hel del försök och experimenteranden. De tidiga misslyckandena kunde alltid härledas till brister i kommunikationen. Till slut satte sig formen som nu gäller för Beetroot. Det handlar om ett bolag av svenskt snitt. Strukturen är platt och jämställdhet värderas högt. Ärlig och nära kommunikation är alltid först på agendan.

Ukrainska ingenjörerna erkänt skickliga

– Många ukrainska ingenjörer och utvecklare är vana att de först måste bevisa sig innan de får ha kontakt med kunden. Hos oss gäller kundkontakt från dag ett. För vissa är det en omställning, men medarbetarna växer med ansvaret, säger Gustav Henman.

I övrigt är kulturskillnaderna små, vilket ju också underlättar samarbetet gentemot kunderna. Dessutom är de ukrainska ingenjörerna erkänt skickliga och Ukraina har varit en destination för outsourcing i över 20 år.

– Det är it som får det här landets ekonomi att snurra. Även om det kostar en bråkdel jämfört med i Sverige är ingångslönerna inom it-sektorn dubbelt så höga som inom andra branscher.

Beetroot sysselsätter idag ca 100 personer och sköter både utveckling och drift. När den här texten har publicerats kan siffran mycket väl vara högre då bolaget befinner sig i en expansionsfas såväl inom utbildningsdelen som det mer seniora team-byggandet.

30 studenter utbildas i vardera stad, varav hälften får ett fotfäste inom branschen

Under resans gång har drivkrafterna skiftat från ekonomiska till sociala. Verktygen är fortfarande kommersiella, understryker Gustav Henman. Beetroot vill helt enkelt göra en skillnad för landet. Ett sätt är genom utbildning. 2014 beviljades företaget medel från SIDA för att bedriva en utbildning i Poltava. Senare vann Beetroot en FN-upphandling där Japan var finansiär. Det innebar en ny akademi i Odessa. Sedan oroligheterna i landet bröt ut är många av studenterna ukrainska flyktingar.

Kursen är intensiv och avklarad på fyra månader. 30 studenter utbildas i vardera stad, varav hälften får ett fotfäste inom branschen. Många kan därmed direkt börja arbeta med konkreta uppgifter och behov på arbetsmarknaden.

– Under vår tid i Ukraina har vi fått en stark känslomässig koppling till landet. Det finns en stor potential här och vi vill att fler ska få chansen, säger Gustav Henman. 

Fakta

Beetroot är ett svenskt företag i Ukraina som hjälper företag i väst med it-outsourcing. Man driver också en framgångsrik akademi med it-utbildningar för dem som flytt undan oroligheterna i de östra delarna av landet.