Idag handlar det allt mer om att det är ett säkert och smidigt sätt att rekrytera.

Branschen för interimslösningar har vuxit med 20-30 procent årligen de senaste åren. Variationerna och orsakerna till varför man väljer en interimslösning blir också fler. Från att stärka en viss funktion, till att för en särskild utvecklingsinsats lyfta in ett helt team. Interimslösningar används också allt oftare för rekryteringar. Möjligheten att arbeta tillsammans under en period underlättar för både företaget och den person som ska anställas. En fast rekrytering som visar sig misslyckad efter en tid är kostsam för företaget och den anställdes cv.

Smidigare väg till anställningOla

Ett företag som just anställt en ledningsperson efter ett drygt halvårs interimsperiod är Kemetyl där vd Ola Tengroth valde denna väg i stället för traditionell rekrytering.

– Vi stod inför stora strukturella förändringar men hade svårt att snabbt hitta rätt person att anställa. För oss blev en interimslösning mer flexibel och betydligt enklare jämfört en normal rekryteringsprocess, säger Ola.

I Kemetyls fall klargjordes att det önskades en interimsperson som var intresserad av anställning. Ola trycker på vikten av en bra dialog som utmynnade i en tydlig kravprofil på den person de sökte. Avgörande var att det var möjligt att kunna backa ur om personen inte fungerade på det sätt man önskade.

Det är många saker som ska fungera

– Det är många saker som ska fungera både kompetensmässigt och hur personen passar i företagskulturen. Att kunna pröva det under en period i verkligt arbete är givetvis ovärderligt för båda parter, säger Ola.

Kemetyl har tidigare provat interimslösningar på chefsnivå. Då för en tillfälliglösning vid en specifik period i verksamheten. En lösning som hade kunnat hanteras med inhyrd konsult. Här såg man i stället möjligheten att hitta rätt person med önskade kunskaper som bättre alternativ.

Växla upp med interimslösningTherese

I både etablerade större organisationer och nystartade mindre företag har interimschefer visat sig vara en värdefull lösning. Att som företag rekrytera en extern chef är alltid riskabelt. En felaktig rekrytering kan innebära katastrof. En interimschef med rätt kompetens kan hittas snabbare och är möjlig att bli av med utan stora kostnader om det inte fungerar.

Var dock noga, som uppdragsgivare, med att det finns ansvarsförsäkring. Intresset för interimistiska lösningar ökar samtidigt som allt fler personer med hög kompetens väljer bort fast anställning och säljer sig i kortare uppdrag. Ofta för friheten att styra sin tid men i många fall också för att hitta rätt sammanhang för den egna utvecklingen.

Scandinavian Executive är ett av de företag som upplever den snabba utvecklingen och ser hur nya områden och former för interimstjänster tillkommer kontinuerligt.

Öka kunskapen

Idag är ekonomi, HR och it-tjänster fortfarande vanligast men vi ser en större efterfrågan inom områden som har med utveckling och tillväxt i företagen att göra.

Det är ett sätt att få in nytt blod

– Det är ett sätt att få in nytt blod, nya tankar och ett nytt synsätt i företaget. Kanske under en särskild period för att öppna en ny marknad, gå ut internationellt eller liknande. Det säger Therese Paulmarken, som är partner på Scandinavian Executive efter att själv erbjudit sina tjänster som interimschef.

Hon ser hur kunskapen hos många företag idag saknas för hur de, på bästa sätt, kan utnyttja de möjligheter interimslösningar ger. Att kunna ta in en person eller ett helt team inför exempelvis en stor förändring, ett projekt, en börsintroduktion eller vid hög arbetsbelastningen. Att sedan avgöra om det är rätt person och rätt tillfälle för en fortsättning. Alternativet att anställa direkt kan bli kostsamt och visar sig kanske inte vara rätt åtgärd på längre sikt.

Framtiden går mot fler alternativMicke

Michael Gabrielsson är partner på samma företag som Therese och ser stora behov av att förtydliga och förklara branschen och den nytta företagen kan ha av de tjänster som erbjuds.

– En ny chefsperson kan förändra ett företag totalt och på så sätt påverka resultatet enormt mycket. Åt båda håll! Det är därför det är så viktigt att ha ett handlingsutrymme om det skulle bli fel. Särskilt i mindre och nystartade företag, säger Michael.

Många företag ser traditionellt på både rekrytering och att ta in hjälp under viss tid. De väljer att, som tidigare, anlita rekryteringsföretag och konsultbolag. För vissa verksamheter och i specifika sammanhang kan det vara rätt lösning men framtiden går mot fler alternativ som, i många fall, kan vara både bättre och mer ekonomiska.