Det finns enligt Jan Andersson, som jobbat med interimschefer under mer än tjugo år, tre huvudsakliga skäl till att ta använda en sådan.Jan

  • Flexibilitet – man kan snabbt få in en ledare på en vakant position, inom en vecka får man förslag på lämpliga kandidater, och man kan avbryta en interimsperiod i förtid. Dessutom levererar ett interimsföretag träffsäkra kandidater då de har många lämpliga kandidater och är beroende av att de hittar rätt från början.

  • Ledarskapsförsörjning – man får in en ledare med mångårig erfarenhet som snabbt kommer in i chefskapet och som dessutom kan tillföra ny energi till organisationen med nya perspektiv som kan utveckla hela ledningsgruppen.

  • Oberoende – en interimschef kan tillåta sig att vara betydligt tydligare i sitt ledarskap, mer självständig, då det inte finns vare sig tidigare eller kommande allianser att ta hänsyn till. Dessutom har en sådan ledare ett tydligt mål som ska nås på kort tid vilket skapar effektivitet.

Företag som tillhandahåller interimschefer jobbar ofta med större frågeställningar än att bara erbjuda en interimschef. Det kan röra sig om att hjälpa organisationer att förändra bolagsstyrningen eller att genomföra förändringar i styrprocesser eller annat som då görs i samband med att man tar in en tillfällig ledare med kompetenser för just det uppdraget. På sikt kan det vara en annan ledartyp man behöver och som rekryteras efter avslutad förändringsprocess.

– Det är också lättare för en ledare som är inne under en kortare period att vara tydligare och kanske fatta en del obekväma beslut, förklarar Jan Andersson, VD på Mason Management.

Efterfrågan på interimschefer har ökat alltmer under de senaste åren. Skälen till det kan vara dels att fler förstått fördelarna med det och dels att alltfler duktiga ledare finns tillgängliga.

– De ser det lite som en möjlighet till en andra karriär när de uppnått målen med sitt tidigare ledarskap. Som interimschef kan de använda det personliga strukturkapital de byggt upp och återanvända det i en ny situation, avslutar Jan Andersson.