Bryter silos

2011 myntades begreppet Industri 4.0 av den tyska regeringen för att markera den fjärde industriella revolutionen, digitaliseringen. Enligt de 17 teser som står bakom begreppet definieras Industri 4.0 genom människan, tekniken och organisationen, där människans kunskap står i centrum, intelligent teknik är aktiv informationsbärare och produkt, produktion och service är integrerade i förädlingsprocessen.

När information kan genereras och transporteras sömlöst genom värdekedjor bryts de ineffektiva silos av information som existerar idag.

Även för verksamheters försörjningskedja innebär Industri 4.0 stor effektiviseringspotential. Vad som har börjat gå under namnet Supply Chain 4.0 möjliggörs, precis som för Industri 4.0, genom automatisering och digitaliseringen. När information kan genereras och transporteras sömlöst genom värdekedjor bryts de ineffektiva silos av information som existerar idag.

Ett företag som börjat undersöka vad detta skulle betyda för deras egen försörjningskedja är SKF. Inom Logistics & Demand Chain pågår just nu ett testprojekt som tar organisationen ut på oprövad mark. Projektet drivs mot tre stora kundsegment – slutanvändare, distributörer och OEMs – där syftet är att undersöka vilken data som är möjlig att plocka upp och vad den kan användas till.

Mer flexibel, betydligt snabbare

 – Det är verkligen test-and-learning-period utan färdig lösning men målet är att nå Proof of Concept för att sedan fortsätta utveckla SKFs digitala försörjningskedja, säger Christer Cedervall, Director Logistics & Demand Chain på SKF och lägger till:

– Den stora vinsten med Supply Chain 4.0, som vi ser det, är att det blir möjligt att fånga upp efterfrågesignaler långt fram i försörjningskedjan. På så sätt flyttas hela kedjan närmare den riktiga efterfrågan, den som uppstår hos kund.

Han konstaterar att digitaliseringen av supply chain gör det möjligt för företag att möta nya krav från kunder, utmaningar på försörjningssidan men också de effektiviseringskrav som dominerar många verksamheter.

– Inte bara kan vi leverera snabbare, vi blir även mer flexibla. Planeringen kommer att övergå till att vara en kontinuerlig process, fullt kapabel att reagera dynamiskt på förändringar vad gäller krav och restriktioner, efterfrågan och utbud.

Över hinder mot framtiden

Övergången till Supply Chain 4.0 måste dock passera såväl fysiska som psykologiska hinder. En teknisk förutsättning är att maskiner och processer blir uppkopplade i den mån som krävs, och att våra system anpassas efter information i realtid, snarare än linjära referensmodeller. Med Industri 4.0 kommer dessutom coopetition – cooperation och competition – bli en överlevnadsfråga för organisationer, så även för Supply Chain 4.0.

Utvecklingen kommer att kräva engagemang och vilja från företag och branschorganisationer. Och den största utmaningen, menar Christer Cedervall, ligger mentalt hos oss människor. Att dela med sig av information till affärspartners är ingen självklarhet.

Krävs dock en ökad integration och samarbete över företagsgränser.

– För att kunna optimera hela värdekedjan från råvaruleverantör till slutkund, end-to-end-optimization, krävs dock en ökad integration och samarbete över företagsgränser. Det i sin tur kräver likriktade målbilder och standardiserad teknik men även att vi adresserar och utvecklar våra existerande affärsmodeller, kanske till fördel för nya, avslutar Christer Cedervall.