InsightOne brinner för bra marknadsföring. Johan Lundin är utvecklingschef och partner i företaget och menar att väldigt mycket handlar om kundinsikt.

– Marknadsföring är det som gör skillnad på resultatnivå och där finns det spelrum för att bli företagets hjälte. Vi är övertygade om att du måste ha bra insikter om dina kunder och den köpande målgruppen för att kunna göra så bra marknadsföring som möjligt.

Bygger insikter från dataJohan

När Johan Lundin pratar om hjältar menar han de som gör att organisationen eller företaget lyfter.

– Gemensamt för de som lyckas är att man bygger insikter från data som är lätt att agera på för att få ökad effekt i de insatser eller interaktioner man har med marknaden. Det kan handla om att du förstår vilka kundgrupper som är viktigast för framgång och få djupare insikter kring deras behov och drivkrafter. Om du vet det så kan du också omsätta det till bättre kommunikation, koncept och produktutveckling i enlighet med företagets strategi. InsightOne skiljer sig från andra aktörer eller företag som jobbar på samma sätt. Bland annat genom sin egen metodik, menar Johan Lundin.

Spelar på drivkrafter

– Vår datadrivna metodik gör det lätt för företaget att få en obruten kedja mellan att identifiera, förstå och agera med samma måttstock. För oss gäller det inte bara att ha fina kundinsikter utan vi kan också omsätta insikterna för att leverera mätbart affärsvärde för företagen. Genom oss kan du använda kommunikation som spelar på drivkrafter som får dem att välja ditt företag före något annat.

Olika konsumenter kommer uppskatta olika budskap

– Det är väldigt viktigt idag när många beslut är lätta att ta framför datorn och där fokus ligger på priset. Kan du vara den som konsumenterna kan associera till att en viss produkt känns bra, säker eller mest teknisk avancerad och pålitlig så kan du stärka din konkurrenskraft. Olika konsumenter kommer uppskatta olika budskap. Kan du dessutom vara bäst på att veta vem som triggar i gång på vad så kommer du automatiskt stärka din konkurrenskraft.

Att InsightOnes kunder agerar på sina insikter innebär att de kan bli mer relevanta för individuella konsumenter och därmed vara närmare i sin kommunikation, fortsätter Johan Lundin.

– Om du använder insikterna rätt har du fantastiska möjligheter att ge kunderna vad de förväntar sig och mer. På så sätt skapar du en långsiktig relation.