Detta har både vi själva och andra upplevt gång efter annan. Och våra årliga studier, där vi intervjuar tusentals projektorganisationer, ger statistik som bekräftar det. Verksamheter som är duktiga i sin projekthantering upplever följande fördelar:

  • Blir färdiga med sina projekt i tid, överskrider inte budget och når målet i 80 procent av fallen.
  • Möter nyttan 2,5 gånger oftare och förlorar 13 gånger mindre pengar på grund av dåliga projektresultat.

Vi på PMI vill nå ut med två insikter. Dels att bäst resultat nås betydligt oftare med rätt kompetens, och dels att vi tillsammans kan göra skillnad, att det inte bara handlar om projektledarens kompetens och agerande utan att samspelet mellan de olika deltagarna i projektet är avgörande för resultatet.

Bäst resultat nås betydligt oftare med rätt kompetens

PMI har funnits sedan 1969 och under åren har vi lärt oss mycket om att driva projekt. Vi har insett hur otroligt viktigt det är att ha rätt förmågor och insikter i organisationer som arbetar med projekt. Och, vår erfarenhet är definitivt att det inte bara är kunskap om olika verktyg, processer och metoder som en projektledare behöver, utan att ledarskapskompetens, ett konsultativt förhållningssätt och förståelse för verksamheten är kritiska aspekter.

Ytterligare en dimension vi ser bli allt viktigare i modern projekthantering är den strategiska kopplingen mellan projektets mål och de övergripande affärsmålen. Ett projekt är inte en isolerad företeelse, utan projektets inriktning behöver stödja organisationens strategi. Det gäller för projektdeltagarna och projektets intressenter, inte minst organisationsledningen, att förstå vilka verksamhetsnyttor projektet ska bidra med och att prioritera därefter.

Betydelsen av projektarbete är större än någonsin

Det vi på PMI vill bidra med är framför allt en ökad projektkompetens. Att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt. Därför har vi bland annat utvecklat våra certifieringar som hjälper organisationer att bygga rätt kompetens på olika nivåer. I en globaliserad värd med mer komplexa utmaningar och hårdare konkurrens är betydelsen av projektarbete större än någonsin tidigare. Effektivare projekt bidrar till ökad samhällsnytta.

Henrik Bagewitz,
Vice President Marketing & Communications
PMI Sverige