Utvecklingskurvan är näst intill exponentiell och vi ser allt fler produkter och tjänster som styrs av såkallade självtänkande problemlösare. Att den första AI-produkten tog formen av en dator är relativt känt och det förmodligen inte så konstigt att föreställa sig men dagens AI är så mycket mer komplex och integrerad i många olika vardagslösningar.

 

Hur ter sig framtiden?

 

Vad har då framtiden att erbjuda? Är det själkörande bilar som gäller, eller andra i dagsläget otänkbara lösningar som i framtiden kommer vara helt självklara? Den som lever får se. Men så länge kan vi ta del av en historisk tidslinje över utvecklingen fram tills idag.

Tidslinje över utvecklingen av AI. Skapad av: Sofie Setterholm/Mediaplanet.