Styrelsen en framgångsfaktor

Att gå från onoterat till noterat företag kräver fokus och intensivt arbete. Genom att passera nålsögat är man en bit på väg mot framgång – därefter kommer bolaget ständigt synas i sömmarna av såväl aktieägare och media som egna medarbetarna.

Den gemensamma nämnaren bland framgångsrika företag är ofta styrelsen.

 – Den gemensamma nämnaren bland framgångsrika företag är ofta styrelsen. Den ska kunna blicka framåt och stötta ledningen, men också ställa obekväma frågor som driver utvecklingen framåt. Ett sådant arbete är beroende av en styrelse med engagemang och rätt kompetens, som också fungerar väl tillsammans, säger Marie-Louise Kjellström, affärsområdeschef för Styrelsetjänster på Michaël Berglund

Michaël Berglund har sedan 1985 växt till ett av Sveriges ledande företag inom executive search, interim, mentorskap och styrelsetjänster. Helhetsgreppet kring lednings- och styrelsearbete gör att de ofta fungerar som en stöttande partner i bolagets olika utvecklingsstadier. Bolagen kan vara noterade, private equity-, ägarledda eller familjeägda bolag.

– Våra medarbetare har personliga erfarenheter från styrelse och ledningsarbete och förstår de utmaningar en styrelse och ledning kan ställas inför, säger Marie-Louise Kjellström.

För att förbereda styrelsen inför notering erbjuder Michaël Berglund en så kallad styrelseutvärdering där komplexa utmaningar fångas upp för att omvandlas till utvecklingspotential. Utvärderingarna görs genom personliga intervjuer som öppnar upp för kvalitativa diskussioner.

– Vi kan identifiera eventuella behov av styrelseutbildning för att fylla de kunskapsluckor som ibland håller styrelsen tillbaka. För att lyckas med sitt styrelsearbete krävs professionella ledamöter och inte minst en ordförande som kan leva upp till högt ställda krav, säger Marie-Louise Kjellström.

 

Stärker upp organisationen

 

– Behov av ny kompetens kan uppstå oväntat men också av odramatiska anledningar. Inför en börsintroduktion brukar behovet komma till följd av de nya utmaningar som bolaget ställs inför, och som inte alltid kan lösas internt, säger Jonas Koch, affärområdeschef Interim.

Dessutom – vid sidan om börsnoteringen ska verksamheten drivas som vanligt, vilket sätter hård press på hela organisationen. För att inte överbelasta nyckelpersoner är Jonas Kochs råd att förbereda sig genom att göra en ordentlig analys av hur noteringen ska kunna ske på ett långsiktigt och hållbart sätt för hela organisationen.

Det kan röra sig om extra stöd i processen inför en notering, men lika gärna extra kompetens väl på börsen.

– Det kan röra sig om extra stöd i processen inför en notering, men lika gärna extra kompetens väl på börsen. Kraven på kompetens är större som noterat bolag, och de kommer från en rad olika, och nya, håll. Inte minst måste kommunikationen löpa felfritt, för att kunna ge rätt intressenter rätt information vid rätt tidpunkt krävs erfarenhet, säger Jonas Koch.

 

Förändringsstyrka i bolaget

 

Stöttning och råd kan också ske genom Michaël Berglunds mentorskapsprogram som varar under 12 månader med såväl gemensamma träffar som individuella möten med sin mentor. En notering är ofta förknippad med en ordentlig förändringsresa för hela organisationen.

– Genom nya förebilder kan vi utvecklas till nästa nivå, och många gånger är det lättare att öppna upp sina innersta funderingar inför en person man inte haft band till tidigare. Vår matchningsprocess bygger på grundliga samtal och personlighetsanalyser. Ofta leder det till relationer som fortsätter långt efter det att mentorskapsprogrammet avslutas, säger, Lina Sjöström, programansvarig för mentorskap.

Börsintroducering kräver hårt arbete och långsiktig planering, och de allra flesta bolag får bara en chans. Genom att optimera organisationen och styrelsen skapas goda förutsättningar för att också lyckas.

– Våga be om hjälp, uppmanar Jonas Koch. Det är helt omöjligt att kunna förutse allt själv utan egen erfarenhet. Ta råd och stöttning av de som varit med förut, och se till att skapa tid för att också utveckla bolaget, inte bara börsintroducera det.