Peter Kylin, vd, delägare & styrelseordförandePeter

Foto: Trixie Engström Nyström

Varför ska man vända sig specifikt till er när det kommer till immaterialrätt?

– Hynell PAB är en fullservice IP-byrå med en icke traditionell och modern struktur, som levererar hög kvalitet till en gynnsam prisbild. Med rötter i typisk svensk industri, har företaget utvecklats till att idag serva företag och uppfinnare över hela världen. Vår administration, NellPat AB, förtjänar ett särskilt omnämnande. Den är inte bara ett nav för Hynell, utan även för många andra IP-verksamheter. Med säte i den lilla orten Hagfors kan NellPat erbjuda kostnadseffektivitet, lojalitet och stolthet.

Om vi fokuserar på er verksamhet, vilka områden utmärker er som immaterialrättsombud?

– Vår organisation består av flera IP-konsulter med lång erfarenhet som främst är intjänad från ”learning-by-doing”.  Många IP-frågor är mycket komplexa, vilket kräver affärsmässiga konsulter med god förståelse för många olika aspekter inom IP för bra strategisk rådgivning. Hynell PAB har alltid premierat lagsamverkan och kundnärhet, vilket ytterligare förstärker vår potential att utveckla vinnande strategier. Vi är också först ut med en fullödig IP-App där våra kunder enkelt kan kommunicera med oss. Ett snabbt och riskminimerande beslutsstöd, som fått succéartat mottagande av kunder.

Hur tror ni ärenden inom detta område kommer att utveckla sig? Vilka behov kommer att finnas på sikt?

– Vi tror på en fortsatt stark tillväxt inom IP, med bl.a. fler och fler globala IT-verktyg för att hantera IP. Denna utveckling har utgjort basen i vår expansion under 2000-talet och vårt försprång ger oss möjlighet att växa inte enbart i Sverige utan att även bli ett framtida förstahandsval för företag som idag av tradition oftast går via London eller München.

Jan Stein, vd på IPRACRAFT Aukt. svenskt och europeiskt patentombud, IPRACRAFT ABJan

Foto: Jan stein

Varför ska man vända sig till er?

– Vi hjälper våra kunder att efter deras behov välja rätt kombination av IP-skydd och att sätta dessa i ett affärsmässigt och strategiskt sammanhang. Vi är en mindre patentbyrå med uteslutande erfarna konsulter, varför våra kunder har direktaccess till hög kompetens.

Om man fokuserar på er verksamhet, vilka områden utmärker er som immaterialrättsexperter?

– Våra konsulter har gedigen IP-erfarenhet från olika typer av verksamheter, såsom svenska och europeiska patentverket (PRV resp EPO), industripatentavdelningar samt större och medelstora patentbyråer. Värt att nämna är vår stora erfarenhet av att försvara och angripa beviljade patent- och varumärkesskydd, speciellt vid EPO och EUIPO.

Hur tror ni att ärenden inom detta område kommer att utveckla sig? Vilka behov kommer att finnas på sikt?

– Vi ser en kraftigt ökande IP-verksamhet i Europa, främst från asiatiska företag, i synnerhet från Kina och Sydkorea. Detta kommer att leda till en ökad osäkerhet för svenska företags affärsverksamhet, då de riskerar bli beroende eller hindrade av andra företags beviljade IP-rättigheter. Därför menar vi att svenska företag kommer att ha ett större behov att såväl skydda sina egna idéer som att hantera konkurrenters beviljade IP-rättigheter.