Jörgen Lövgren
Auktoriserad Revisor/Partner, BDO

Foto: BDO

Tips ett
Påbörja arbetet med att förbereda noteringsprocessen i god tid. Det är ett omfattande arbete som tar mycket tid och resurser i anspråk för att säkerställa att bolaget uppfyller gällande regler för att en notering skall godkännas.

Annelie Lindahl
Head of Operations, Euroclear

Foto: Euroclear

Det finns många särskilda bestämmelser i aktiebolagslagen som gäller just för börsnoterade bolag, bland annat måste bolagets aktier registreras hos en värdepapperscentral. I och med detta får bolaget även en enklare hantering av aktieboken och andra bolagshändelser.

Jacob Nyberg
Managing Partner, Wildeco

Foto: Wildeco

Lyckade börsintroduktioner, och bolag som utvecklas bra på börsen, har ofta det gemensamt att de lyckas formulera tydliga och intresseväckande budskap om företagets strategi. Det bidrar till tydligare och bättre styrning av verksamheten. På så sätt kan en börsintroduktion skapa värde och vitalisera arbetet i ledning och styrelse. Några tips: