Hög service med snabb leverans till låga lagerkostnader har alltid varit en högt prioriterad fråga för små och medelstora lagerhållande företag, och lageroptimering kommer knappast att bli en mindre prioriterad fråga i framtiden. I dagsläget är kapital relativt billigt men det kommer komma en tid då detta inte längre gäller. Samtidigt visar statistik från åttiotalet fram till idag att företagens värdeskapande per timme ökade fram till 2007, för att därefter stagnera.

Komplex fråga

Per Klingberg, affärsutvecklare på Exsitec, förklarar förändringen med att det till viss del beror på att lageroptimering utvecklats till en sådan komplex fråga att människans egen kompetens och tid inte längre räcker till. Inte heller räcker det med traditionella ERP-lösningar utan avancerade funktioner inom lageroptimering.

Lageroptimering har blivit en specialistfråga

– Lageroptimering har blivit en specialistfråga, en kompetens få mindre företag har möjlighet att hålla internt, säger han. Det går sällan att lösa problemet genom fler funktioner i existerande ERP-system.

Att byta ut nuvarande ERP-system är ett alternativ men innebär för många en inte helt okomplicerad och riskfri process.

– Istället brukar jag råda de företag som känner ett behov av att känner sina lagernivåer och samtidigt höja servicenivån att satsa på en add-on lösning i form av en integrerbar molntjänst, specialiserad på just automatiserad lageroptimering.

Intuitiva prognoser

Inför val av tjänst tycker Per Klingberg att det är viktigt att säkerställa att dataöverföring mellan affärssystem och lagerhanteringsverktyget kan ske smidigt, att prognoserna är intuitiva och att insikter kan levereras när som helst behovet uppstår. Den lösning Exsitec har valt att jobba – Eazystock – levererar just detta och är dessutom en snabb och lättanvänd produkt utan lång uppstartsperiod.

Alla på företaget ska kunna samlas runt prognoser och rapporter

– Oavsett val av verktyg ska det vara en enkel avgiftsmodell som inte baseras på antalet användare, utan på den tjänstenivå man väljer. Alla på företaget ska kunna samlas runt prognoser och rapporter för att diskutera sälj- och lagerstrategier, säger Per Klingberg och avslutar:

– Avkastningen på själva verktyget är sedan nära nog omedelbar, lägger han till. Med transparent försörjningskedja och automatiserade inköpsbeslut kan både lagernivå minska och tillgängligheten öka, samtidigt som företagets egna planeringsinsatser minskar.

Om Eazystock

EazyStock förbättrar konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom att automatisera och optimera processen för lagerplanering och påfyllnad. Molntjänsten är lätt att implementera och våra kunder ser snabbt finansiella resultat och förbättrade marginaler. Läs mer om hur du kan förbättra kundservice och minska lagernivåer på: www.eazystock.se