Det är kundlöftet som Yasuragi vill ge sina besökare och som från den 1 januari 2018, då det nybyggda japanska badhuset öppnar, kommer att förstärkas ytterligare.

– För ett år sedan fattade vi beslutet att helt bygga om vårt japanska bad. Skälet var att vi ville tränga ännu djupare ned i den japanska badtraditionen och fånga kärnan i den reningsprocess som är grunden för vårt varumärke, förklarar Sunniva Fallan Röd, VD på Yasuragi Hasseludden AB.

För att hitta till det genuint japanska åkte man på en resa genom Japan och besökte ett antal onsen (varma källor) och ryokan (japanska värdshus) med djupa rötter i den japanska badkulturen.

Ödmjukheten inför allt levande är central.

– Vi fick ta del av något unikt, urgamla sedvänjor, där ödmjukheten inför allt levande är central. Den japanska badritualen ger oss möjlighet att tvätta bort det som hindrar oss från att vara närvarande.

Det gamla japanska badet på Yasuragi erbjöd mycket av de japanska traditionerna, men efter sin resa till Japan tillsammans med arkitekterna på DAP kom insikten att det inte gick att bara renovera badet utan det krävdes en riktig ombyggnad för att verkligen få fatt i den äkta känslan.

– Så i maj satte vi igång och hela badbyggnaden blåstes ut invändigt. Sedan har vi börjat bygga upp det nya och i januari 2018 kommer våra gäster att få möjlighet att träda in i ett äkta genuint japanskt badhus.

 

Ett helhetskoncept baserat på kundlöftet

 

På Yasuragi erbjuds både privatpersoner och konferensgäster ett helt genomtänkt koncept som utgår från det kundlöfte man ger sina besökare. Det innebär att alltifrån produkterna som används i badhuset till de mellanmål konferensgästerna erbjuds utgår från löftet, att ge hållbar energi både för stunden och på sikt.

I vår dagliga verksamhet handlar det om mycket konkreta åtgärder.

– Det kan låta som rätt abstrakta mål vi jobbar efter, men i vår dagliga verksamhet handlar det om mycket konkreta åtgärder vi genomför i varje liten detalj, konstaterar Sunniva Fallan Röd.

En utmärkande strategi är att man fokuserar mycket på sina medarbetare och erbjuder verktyg för att de ska må bra.

– Det kan låta märkligt då många andra skulle säga att det viktigaste är att ta hand om kunderna på bästa sätt. Vi vänder på det och anser att våra medarbetare inte kan erbjuda våra kunder all den utmärkta service och vägledning till ett välmående som vi strävar efter, om inte medarbetarna själva mår bra.

 

Avkoppling i en av laoungerna på Yasuragi

Avkoppling i tysta loungen Yasuragi. Foto: Yasuragi
 

Service utifrån ”vad du behöver-”perspektiv

 

När personalen på Yasuragi talar om att ge kunderna service så är det inte bara att tillmötesgå kundernas egna önskemål, utan även att läsa av behov de ser hos kunderna som de kanske inte alltid är medvetna om.

Ambitionen är att vägleda gästerna så de ka få ut maximalt av vistelsen.

– Det kan t ex vara då vi välkomnar en ny konferensgrupp som bestämt att de ska sätta igång sitt arbete på en gång. Om vi då känner av att deras energi är låg, att stressen lyser ur ögonen, kan vi föreslå att de kanske kan inleda med ett besök i badhuset först, för att tvätta av sig stressen och få den energi och klarhet som krävs för att konstruktivt kunna arbeta med sina frågor.

Oftast accepterar grupperna de förslag och råd de får, men de behöver naturligtvis inte utan kan köra vidare på sitt eget schema. Ambitionen är dock att ständigt vägleda gästerna så de ka få ut maximalt av vistelsen och fyllas av energi.

 

Ett ställe att andas ut på

 

Sunniva Fallan Röd är mycket tydlig med att ambitionen inte är att åstadkomma någon beteendeförändring hos sina gäster.

Det handlar inte om att erbjuda en massa upplevelser, utan helt enkelt om att bara få andas ut.

– Tvärtom vill vi att alla ska förstå att vårt japanska badhus är ett ställe dit man åker för att bara få vara. Det handlar inte om att erbjuda en massa upplevelser, utan helt enkelt om att bara få andas ut, att släppa alla spänningar som byggts upp av krav och måsten i vardagen.

Hon påpekar att barn som besöker Yasuragi visar hur man på ett naturligt sätt kan tillåta sig att bara vara, att följa sina egna behov.

– Barn kan bara sitta och hälla hink efter hink med vatten över sig, bara för att det är så skönt, och sedan gå därifrån. De känner inga krav på något annat än att göra det som de mår bra av. Där har vi en del att lära av barnen.