De allra flesta organisationer står någon gång inför ett behov av att rekrytera, utveckla eller förstärka ledning, styrning och IT-governance. Samtidigt måste drift, och ekonomisk uppföljning fortlöpa kontrollerat. Här blir en interim CIO ofta det bästa svaret.

– En senior interim CIO kan snabbt sätta sig in i företagets situation, analysera mognad, organisation, ansvar och roller samt se över taktiska och strategiska planer, säger Mats Lindmark, vd på rentAleader.  

Framdrift och utveckling säkras

En interim CIO säkerställer verksamhetens framdrift, samtidigt som ledning tillsammans med en senior ledare kan gå igenom organisationens möjligheter och utmaningar. Liggande planer och utmaningar inom utvecklingen av nya digitala tjänster, IT-sourcing och den interna effektiviteten kan då hamna högre upp på ledningens prioriteringslista. Lindmark avslutar:

– En genomlysning kopplat till framtida utmaningar ger en kvalitativ nystart och skjuts för verksamheten. Organisationen får samtidigt stöd i rekryteringen av en stadigvarande CIO. Därmed säkras såväl driften som utvecklingen och kompetensförsörjningen inom organisationen.