Niklas LevinÄven B2B-företag ser bortom traditionella försäljningskanaler och mot den webbaserade handeln, efter ett visst motstånd.

– Anledningen har varit, och är fortfarande till viss grad, invanda rutiner och processer. Dessutom är B2B-försäljningen komplex med kundunika erbjudanden, prisstrukturer och avtalsformer, säger Niklas Levin, försäljningschef på PayEx.

Ökad, effektiv försäljning

Att vi nu ser en tillväxt inom B2B beror till stor del på drivkrafter som ökad försäljningspotential och effektivare försäljning, men även ökad tillgänglighet och serviceutbud. Med e-handel blir det dessutom möjligt att integrera orderprocessen med system bakåt för varuförsörjning och sedan bygga ihop detta med återrapportering och fakturering.

Kommunikationen förenklas genom hela värdekedjan.

– Genom att komplettera existerande distributions- och återförsäljarkanaler blir det möjligt med en närmare dialog med sina kunder, vilket bidrar till ett starkare varumärke. Kommunikationen förenklas helt enkelt genom hela värdekedjan, säger Niklas Levin.

Anpassade B2B-lösningar

Många B2B-beställare vill numera genomföra köp on-the-go, en vana vi tagit med oss från privatlivet. E-handel är också ett effektivt sätt att anpassa sig efter kunderna för att göra deras jobb enklare. Idag finns det också flexibla plattformar och betalningslösningar som passar för B2B:s komplexa struktur.

– Precis som med B2C-segmentet gäller det att kunna erbjuda kunden en smidig betalningsprocess som följer företags krav på kontroll. Betalningsmodulen måste fungera på alla plattformar och genom att erbjuda automatiserade betalningsmodeller förenklas de köp som är regelbundet återkommande, avslutar Niklas Levin.  

Foto: PayEx