Gränser mellan produkter och tjänster, mellan näringslivets aktörer sinsemellan och med konsumenter, mellan platser där produktion och handel kan ske och mellan sätten att handla suddas ut. Konsumenten blir en integrerande del i nätverket och styr utvecklingen som tidigare varit i huvudsak leverantörsdriven. Digitaliseringen förändrar struktur och beteende i hela nätverket.

Det gäller att tänka om och ta vara på alla möjligheter i den fjärde industriella revolutionen – som ju inte bara gäller industrin, utan även handeln.

Industrin har redan i högsta grad påverkats

Industrin har redan i högsta grad påverkats vilket redovisas under rubriker som Industri 4.0 och Supply Chain 4.0.  Även handeln och de traditionella rollerna för grossister och detaljister genomgår en disruptiv utveckling. Distinktionerna mellan tillverkare, mellanhänder och konsumenter försvinner och spelreglerna förändras. Nya mellanhänder med nya sätt att agera dyker upp och skriver om spelreglerna. De framväxande omnikanalerna är en del i denna omstöpning. Supply chains och supply networks är grundpelarna i de nya affärsmodellerna.

Flexibilitet och förändring blir nyckelord. Innovationen består av skifte i tankesätt från kedjor till nät, från ”inifrån och ut” till ”utifrån och in”, från proprietär till öppen innovation, från konflikt till samarbete och tilltro i partnerskap.

 

Konsumenten står i fokus

 

Jag har tidigare liknat det här ecosystemet med ett spindelnät där konsumenten står i fokus. Noderna utgörs av aktörer (leverantörer, transportörer, olika typer av mellanhänder, köparen samt andra konsumenter som influerar på köpprocessen).

Länkarna utgörs av fysiska och digitala flöden.

Länkarna utgörs av fysiska och digitala flöden. Strukturen är en ”gammal” vision som nu kan förverkligas genom den digitala utvecklingen. Det är speciellt business analytics som skapar nya möjligheter och synergin med kundinsikt och kunddriven logistik fokuseras.

 

Konsumenten håller i taktpinnen

 

Det är konsumenten som håller i taktpinnen men det är viktigt att komma ihåg att konsumenter har olika preferenser och samma konsument har olika önskemål vid olika tidpunkter och i olika köpsituationer. Tiden för ”one size fit´s all” är för länge sedan förbi. Valfrihet måste kombineras med enkelhet och riktlinjer för hur konsumenten skall kunna skapa en ”optikanal” för sig själv vid varje unikt köptillfälle. Sådana ”supply chains of one”  är nyckeln till lönsamhet.

Framtidens struktur är intelligenta, virtuella nätverk där konsumenten själv kan designa sin resa från insamling av information och köp till leverans, betalning och eventuell retur.

 

Ansats:

  1. Förstå konsumenten på djupet. Samla in, bearbeta och analysera data. Skapa information för segmentering
  2. Segmentera och skapa “rutter” för tänkbara kundresor
  3. Presentera olika rutter och deras konsekvenser ur tids-, plats-, retur- och kostnadssynpunkt på ett enkelt och entydigt sätt via olika media
  4. Skapa ett robust system för att spåra, lagra och bearbeta löpande data för att möjliggöra en “perfekt” konsumentresa

 

Faktaruta:

 

Ett aktuellt projekt som vi driver visar på potentialen med nytänkandet.  Det traditionella linjära supply chain-tänkande ersätts av ett nätverk där konsumenten står i fokus och leverantörerna erbjuder ett smörgåsbord av möjligheter att välja mellan. Kärnan är ett antal partners med nära samarbete och tilltro. Ecosystemet består av företagets egna butiker, grossister och speciellt utvalda återförsäljare, vanliga återförsäljare, online-butiker, distributionscentraler, hubbar för leverans, samt mer eller mindre fast anknutna transportörer. Kontakterna sker via olika enheter som mobil, sociala media, surfplatta, och mail.