Den största utmaningen med att implementera en CRM-lösning är att få organisationen att använda systemet. Om det är ”bökigt och stökigt” att lägga in informationen, kommer det inte att bli gjort.

För säljaren måste systemet vara enkelt och smidigt

Här är det extremt viktigt att införa arbetsflöden som visar på vilka fördelar det blir för både individen och företaget när informationen finns samlad i en och samma databas. För säljaren måste systemet vara enkelt och smidigt och anpassas efter den komplexa arbetsroll en säljare har.

I genomsnitt ägnar en säljare över 50 procent av arbetsdagen åt försäljning på annan plats än på kontoret. Detta betyder att säljarna behöver tillgång till uppdaterad information oavsett var de befinner sig och oavsett vilket arbetsverktyg de använder – mobil – surpflatta eller PC.

Gör det enkelt och börja i liten skala

Undersökningar visar att 70 procent av alla CRM-projekt misslyckas. Varför? Därför att ambitionsnivån är för hög, lösningen är för komplex och avancerad och användarna har inte varit tillräckligt involverade i köpprocessen.

Får du dina säljare att le kommer det att smitta av sig på dina kunder

De flesta ser CRM som programvaran, men programvaran är bara verktyget som stödjer en process eller något man önskar att göra. För att lyckas med CRM är det viktigt att förstå att CRM är en filosofi och strategi som handlar om att bygga bättre kundrelationer, där människor, processer och teknologi samspelar. Får du dina säljare att le kommer det att smitta av sig på dina kunder.