Red Dot Award: Product Design är den internationellt erkända och årligen återkommande designtävlingen vars rötter går tillbaka till 1950-talet. Då precis som nu har tävlingen samlat bidrag från designers och tillverkare över hela världen. Alla industriellt framtagna produkter kan delta, och bidragen prövas av en internationell jury bestående av olika expertisområden.

God design är dock mer än en något som adderats en produkt

Bedömningen sker på plats och live utifrån parametrar som innovation, funktionalitet, kvalitet, ergonomi och hållbarhet. Bara väldesignade produkter belönas till slut med Red Dots kvalitetsstämpel som har kommit att bli designens Oscars; den röda pricken är en bekräftelse på att produkten men även företaget står för god design.

Men frågan är, vad är egentligen god design? Ja, medger professorn och doktorn Peter Zec, grundare samt vd för Red Dot, det har nästan gått inflation i ordet design under de senaste åren.

– God design är dock mer än en något som adderats en produkt; god design är det samlade resultatet av olika egenskaper. Personligen definierar jag bra design genom funktion, förförelse, användning och ansvar. När en produkt lever upp till dessa fyra kriterier är den väldesignad.

Fråga om överlevnad

Han säger att i takt med den tekniska utvecklingen samt den mänskliga faktorns ökade betydelse i interaktionen med produkter, har industridesign utvecklats till en nyckelfaktor inom många branscher. Design spelar en sådan stor roll ur många aspekter i våra liv, vilket kan ses tydligt i samband med Red Dot Design Awards som också vuxit.

– Oavsett marknad går det inte att som producent överleva utan innovativa och konkurrenskraftiga produkter, och det skapas bara genom en kontinuerlig designutveckling. IBMs vd Thomas Watson Jr. sa en gång att “Bra design betyder bra affärer”. Han hade rätt.

Produktdesign är alltid ett uttryck av sin tid

God design är något som Skandinavien gjort sig särskilt känt för. Peter Zec säger att det beror på skandinaviers förmåga att kombinera teknik, material och känslomässiga behov som gör designen så framgångsrik världen över. Det går att namnge en rad olika designers som skapat ikoniska designprodukter, inte minst under 1900-talet. Han väljer dock att framhäva designstudion Veryday, som vann priset Red Dot: Design Team of the Year 2014.

– Veryday står för produktlösningar som utmärker sig genom att vara enkla, funktionella och eleganta. Till exempel, en spis som kombinerar hållbarhet, säkerhet och livslängd med låga kostnader, säger han och lägger till:

– Produktdesign är alltid ett uttryck av sin tid, och vår nutid karakteriseras av mångfald. Även om mångfald i sig är positivt ser jag ett generellt ökat behov av att genom design förenkla, skapa tydlighet och lugn för användaren.

Framtiden då?

Så inom vilka områden kommer vi att se en särskilt stark utveckling av industridesign och produkter framöver? Här är Peter Zec särskilt nyfiken på robot-, data- och IT-sektorn – hur designen kommer att utvecklas, samt vilka symbioser med andra produkter som kommer att uppstå.

– Det kommer att bli särskilt spännande utifrån perspektivet teknik och material. Samtidigt måste design ta allt mer hänsyn till till hållbarhets- och sociala frågor. Det kommer även att komma fler länder som likt Kina blir allt mer medvetna om hur god design kan bidra till att göra produktspråket mer sofistikerat, men även göra bolagsledningen bättre, avslutar Peter Zec.