– En styrelse ska fungera som ett bollplank, men även som en djävulens advokat. En bra styrelse kommer med olika synvinklar och vet hur man ställer obekväma frågor. Det ställer krav på olika bakgrund och kompetenser, säger Lena Gustafsson på företaget Styrelsebalans.

 

Tydligt mönster i Balansrapporten och Balanslistan

 

Tydliga bevis på att börsbolag där kvinnor ingår i styrelsen uppvisat bättre resultat.

Vilka kompetenser som krävs skiftar från bolag till bolag och beror på bransch och verksamhet. Styrelsebalans har via sin Balansrapport och Balanslista – där styrelsesammansättning jämförs i relation mot utvecklat börsvärde – tydliga bevis på att börsbolag där kvinnor ingår i styrelsen uppvisat bättre resultat och starkare utveckling än bolag med låg närvaro av kvinnor. Bolag med alltför homogena styrelser och ledningar signalerar dessutom en brist på mångfald och en ogynnsam företagskultur, vilket påverkar möjligheten att rekrytera talanger till bolaget.

– En balanserad styrelse skapar sig inte själv så det krävs ett aktivt arbete i valberedningen. Alla tjänar på det, inte minst visar det sig när vi jobbar med Balanslistan, avslutar Lena Gustafsson.

www.styrelsebalans.se