Vi har kommit dit tack vare ett världsunikt ekosystem där många viktiga kuggar tillsammans skapar en ekonomisk motor för svensk ekonomi. Det är lätt att konstatera att börsen i skrivande stund går som tåget. De senaste året har börsens värdering, och inte minst antalet nya listade bolag nått nya rekordnivåer. Bara första halvåret 2017 noterades 67 nya bolag på Nasdaqs nordiska börser, varav 56 i Stockholm.

 

Håller tempot högt trots oroligheter

 

Trots en orolig omvärld och en artificiellt låg räntenivå är det inte mycket som talar för att tempot ska klinga av. Men som de allra flesta vet rör sig ekonomin i konjunkturcykler, och en dag kommer det glödheta börsklimatet onekligen att svalna. Därför kan det ibland vara sunt att zooma ut något och titta på börsens utveckling över tid. Visste du att enligt en studie från Credit Suisse har Stockholmsbörsen, mellan åren 1966-2016 i genomsnitt gett en real avkastning på 8,1 procent per år, vilket gör det till världens bästa börs de senaste 50 åren.

Bakom framgången står ett finansiellt ekosystem som på många sätt är världsunikt.

Bakom framgången står ett finansiellt ekosystem som på många sätt är världsunikt. Kombinationen av stabila finansiella institutioner, stora banker, framgångsrika private equity- och riskkapitalbolag, och många andra stora och små placerare samt kompetenta reglerande myndigheter skapar unikt goda förutsättningar för bolag att växa och skapa jobb i Sverige. Vi på Nasdaq bidrar också till detta ekosystem, genom att tillhandahålla en säker, jämlik och öppen handel och avveckling. Men i en internationell jämförelse sticker kanske den stora skaran kunniga och resursstarka svenska småsparare ut mest.

Dessa småsparare utgör en avgörande pusselbit bakom det faktum att Nasdaqs tillväxtmarknad First North på senare år utvecklats till Europas främsta börs för små- och medelstora tillväxtbolag. Den ”svenska modellen”, med tillgängliga aktiemarknader och regeringar som länge uppmuntrat till aktiesparande genom exempelvis Investeringssparkonton och PPM-val, är så framgångsrik att flera av våra Nordiska grannländer har- eller kommer att införa liknande incitament för aktiesparande. Och mina kollegor i USA jobbar som bäst aktivt för att även världens största ekonomi ska genomföra likartade åtgärder för att öka aktieintresset hos privatpersoner i USA, inspirerade av fungerande exempel från Sverige!

 

Viktig funktion för kapitalmarknaden

 

En annan viktig funktion för en fungerande kapitalmarknad är allt det som sker runt omkring själva handeln med värdepapper. Nasdaq Clearing i Sverige fungerar som en viktig garant för effektivitet och stabilitet i det finansiella systemet. Vi gör det genom att, enkelt uttryckt, gå in som motpart mellan köpare och säljare av finansiella instrument och garantera fullgörandet av kontrakten.  Nasdaq Clearing är idag Europas fjärde största clearinghus och i och med Storbritanniens utträde ur EU, har Sverige och Norden en god chans att attrahera både mer värdepappershandel och mer clearing bland marknadsaktörer som vill behålla sin verksamhet inom unionen. En stärkt position för Sverige och Stockholm som Europeisk finansiell hub skulle förstås skapa ytterligare intresse och möjliggöra ännu fler jobbskapande investeringar i vår region.

Hur kommer Brexit att påverka de europeiska och svenska marknaderna?

Trots nära 20 års erfarenhet från flera delar av finansbranschen har jag just nu kanske ovanligt svårt att sia om framtiden. Frågorna hopar sig. Hur kommer Brexit att påverka de europeiska och svenska marknaderna? Hur hanterar företag och institutioner de massiva regelförändringar som EU genomdrivit i syfte att öka den finansiella stabiliteten? När, om alls, kommer den politiska oron i USA, och kommande viktiga val i exempelvis Tyskland att återspeglas på börserna? Frågorna är många, och mitt enda svar blir en sorts sammanfattning av vad jag skrivit här ovan: ingen finansiell aktör är stor nog att ensam glida ovanpå det finansiella systemet, och för att skapa en robust och välfungerande finansiell marknad rustat för en oviss framtid krävs samarbete och samförstånd. Och på det området är Sverige nog världsledande. Jag är både glad och stolt över att tillsammans med alla mina kollegor på Nasdaq få vara med och driva på utvecklingen av Stockholm och Sverige som en allt viktigare europeisk finansplats. Till gagn för både dig som funderar på att sätta ditt bolag på börsen, och dig som vill placera dina pengar på ett sätt som ger möjlighet till en god långsiktig avkastning.

Julia Haglind
Vd, Nasdaq Clearing