Att föra aktiebok är reglerat i aktiebolagslagen, men det finns ytterligare anledningar att hålla ordning och reda på ett bolags aktiebestånd.

– Idag finns det cirka 400 000 onoterade bolag i Sverige som tillsammans genererar hälften av Sveriges BNP. Aktieböckerna fungerar som viktiga skydd för alla svenska bolags aktieägare, säger Henrik Kristensen, vd på Nordiska Värdepappersregistret, NVR.

 

Ordning en hygienfaktor

 

Att föra aktiebok i Excel är vanligt men också administrativt tungt. Genom NVR:s digitala tjänst Aktiebok online förenklas istället bolagets administration såsom registrering av transaktioner och emissioner, men även bevakning av aktieägarnas adresser. Den digitala aktieboken är dessutom mycket säkrare med regelbundna backuper och säkerhetskopior.

– För bolag på väg till börsen är ordning och reda dessutom en förutsättning för att ens bli godkända för ett inträde av Euroclear. Mitt råd är att börja tänka på aktieboken i tid, inte ett halvår innan eventuell börsintroduktion. Det är ett arbete som kommer att betala sig och ge en lyckad väg till börsen, avslutar Henrik Kristensen