Karl BohlinJag har jobbat med ekonomisystem sedan 1981 och har sett hur de system vi levererar långsamt men säkert blir kompetentare och med mer djupa funktioner. Nya och djupt integrerade moduler tillkommer och mer och fler statistiska rapporter läggs till våra standardsystem.

När jag började i branschen hette sourcing inköp och handlade mest om produkter och råvaror.

När jag började i branschen hette sourcing inköp och handlade mest om produkter och råvaror. Numera köper företag det mesta, allt från transporter, städning, produktion, marknadsföring, motivationskurser, HR till lager och distribution. De framgångsrika företagen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och lejer ut allt annat. Detta är en snabb omvandling från min barndom när “själv är bäste dräng” var dagens visdom och det enda man skulle leja ut var att ha en kompetent advokat och en ansedd revisor. Denna visdom från för 50 år sen har nu helt ställts på sitt huvud.

Då skulle allt vara under ett tak, och en VDs största och viktigaste uppgift var att hantera personal så att avdelningschefer och specialister kunde samarbeta. Visdomen var att om allt var integrerat så var det mest lönsamt, flexibelt och framtidssäkert. Externa leverantörer sågs som nödlösningar som tog hutlösa priser, var opålitliga och i största allmänhet en skam för bolaget. Man skulle ju kunna själv…

Sourcingpartner

För att få ett företag att fungera då var man tvungen att inte bara vara en branschspecialist, utan också en intern politiker och människokännare. Fikamöten avlöste fikamöten, större kunder skulle mötas över en bit mat och vin minst en gång om året.

Inköpschefer, eller i mindre företag VDn själv, behövde ha bra personlig kontakt med sina leverantörer.

Inköpschefer, eller i mindre företag VDn själv, behövde ha bra personlig kontakt med sina leverantörer. Det spelades en massa golf och dracks mycket brännvin för att göra relationen stabil. Det var mycket viktigt att leverantörer var flexibla och snabba i sina kunders krissituationer.

Idag sköts mycket att detta samarbete elektroniskt, de olika avdelningarna har krympt och kompletterats med outsourcing eller helt ersatts. En framgångsrik VD måste idag kunna välja bra sourcingpartners, men också vara beredd på att ersätta en lätt föråldrad partner när nya möjliga partners kommer på marknaden.

Sourcing är idag att välja en leverantör eller flera och kontinuerligt hålla ögonen på hur deras snabbhet, säkerhet och priser påverkar din kärnverksamhet. För att göra detta idag behöver du ett bra ERP eller ekonomisystem som ger statistiska rapporter. Men tänka måste du göra själv.

Del av alla verksamheter

Stora företag som Amazon har idag AI system som utvärderar sin leverantörs relationer och ger förslag till Amazons chefer om vilka leverantör som för ofta missar leveranstider, vilka som ofta levererar fel antal eller helt fel produkt, vilka konsulter som inte kommer i tid, vilka konsulter som blir klara enligt budget och så vidare. Denna typ av beslutsstöd kommer snart också till medelstora företag.

För att ett AI system skall kunna hjälpa dig med sourcing behöver det tillgång till dina transaktioner, säg de senaste fem åren. Din ERP leverantör måste vara på banan. Mitt viktigaste jobb idag är att förbereda mina kunder och våra produkter för en snar framtid när AI system blir en integrerad del av alla verksamheter.

De AI system som vi och våra bättre konkurrenter utvecklar nu tränas att titta på många olika faktorer. AI system kan redan idag själva läsa linkedin och facebook för att avgöra vad folk tycker och känner om olika möjliga leverantörer. Kan AI systemen få tillgång till din transaktionshistorik kan dom avgöra vem som i en given situation ger bäst pris / säkerhet för det du behöver.

 Vi som idag är företagsledare och vinnare för att vi är “all-round” kompetenta måste nu lära oss att ta råd från AI system och våra yngre konkurrenter behöver inte alls vara lika mångsidiga som vi förut behövde vara.

 Aldrig förut har spelreglerna ändrats så snabbt. Att vänta och se är inte längre ett säkert val.

Foto: Austin Rasmussen