Olaf Diegel, professor i produktutveckling vid Lunds Universitet, har arbetat med 3D-skrivare i flera år. Han har bland annat blivit uppmärksammad för sina egendesignade, 3D-printade elgitarrer.

– Just nu används 3D-skrivare för plast- och metallarbeten inom industrin men de kommer snart få fler användningsområden, säger Olaf Diegel.

Tre grenar

Det finns framförallt tre grenar för 3D-skivare; industri, bioteknik och elektronik. Plast- och metallproduktion inom industrin har kommit längst.

3D-utvecklingen inom elektroniken är i sin linda

Inom den biotekniska utvecklingen har man börjat skriva ut olika sorters vävnad som kan användas som mänskliga reservdelar. Idag har man till exempel gjort lyckade försök med att skriva ut urinblåsor av patienters egna celler. 

– 3D-utvecklingen inom elektroniken är i sin linda. Man har precis börjat titta på lösningar som skriver ut färdiga elektroniska produkter i en och samma utskrift, säger Olaf Diegel.

3D-skrivare är fortfarande dyrt och därför är det endast mer avancerade och exklusiva industrier som till exempel flygplansindustrin som använder den. Nu har dock marknaden börjat öppna upp för fler leverantörer vilket kommer att påverka både utveckling och pris. 

– Jag tror att även mindre exklusiva produkter så som personbilar och hushållsapparater kommer att produceras med hjälp av 3D-skrivare inom några få år, säger Olaf Diegel.

Olaf

Nya sätt att återvinna

Tekniken kommer att öppna upp produktionsmarknaden på ett nytt sätt där fler företag har råd att producera, både i stor och liten skala. Han menar att det kommer bidra till ekonomisk utveckling på flera plan. 

Produktionen kan i större grad stanna i Sverige

– Produktionen kan i större grad stanna i Sverige och behöver inte läggas i länder som till exempel Kina med billig arbetskraft. Dessutom kommer 3D-tekniken innebära mindre materialsvinn och därmed en effektivare och hållbarare produktion, säger Olaf Diegel.

Just nu utbildas framtidens ingenjörer och industridesigners inom den nya tekniken. På sikt kommer det innebära en förändring i hur vi arbetar och hur vi designar produkter.

– Vi kommer också se utveckling av nya sätt att återvinna material. Jag arbetar just nu med en blandning av återvunnen plast och bildäck vilket hittills gett goda resultat, säger Olaf Diegel.