Det är minst lika viktigt att vi tittar på vilka fördelar det nya affärssystemet ger verksamheten genom digitalisering och automatisering.

För att snabbare dra fördelar av digitalisering och automatisering i verksamheten behöver vi titta på dessa frågeställningar:

  • Innehåller det nya affärssystemet digitala resurser eller digitala assistenter som kan ta över och automatisera delar av arbetet i systemet eller förväntas vi fortsätta att göra allt arbete manuellt?
  • Vilka digitala tjänster finns integrerade med affärssystemet? Exempelvis karttjänster eller helt digitala kvitton som ersätter papperskvitton.  
  • Har systemleverantör tillräcklig branscherfarenhet för att förstå verksamhetens behov av digitalisering och automatisering?
  • Har det nya affärssystemet tekniska förutsättningar för att kunna integrera digitala tjänster och automatisering?
  • Hur väl lyckas systemleverantören omsätta modern teknologi kring digitalisering, AI, botar, och automatisering till effektiva lösningar för verksamheten?

En digital resurs kan idag exempelvis utgöras av en digital ekonom som avlastar ekonomiavdelningen med avstämningsarbete och månadsbokslut. En annan digital resurs kan utgöras av en digital projektassistent som hjälper verksamheten genom att ta över arbete med fakturering.

 

Få klarar av att ställa om

Digitala resurser arbetar 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och har i det närmaste obegränsad kapacitet. Med rätt lösningar för verksamheten get det stora möjligheter till nya besparingar och effektiviseringar. Det är tyvärr alltför få leverantörer av affärssystem som klarat av att ställa om till att leverera digitaliserade och automatiserade lösningar.

Risken är därför stor att många kommer sitta kvar med ett omodernt system även efter ett systembyte. Det är därför viktigt att vi inte bara jämför funktioner utan även tittar på hur väl ett nytt affärssystem uppfyller kraven på digitalisering och automatisering.