Alltför många företag inom retail känner missnöje med sina affärssystem. Problemet ligger i integrationen av olika system där kommunikationen mellan dessa många gånger fallerar. Ju större ditt företag blir desto fler system behöver du, vissa kan ha upp till femton stycken. De har byggt upp olika system som de är ganska nöjda med, men till slut inser de att det manuella arbetet tar mycket tid och pengar i anspråk.

– Varje gång ett system ska kopplas ihop med ett annat eller utvecklas måste en konsult tas in. Det funkar när du har ett eller två system, men när du börjar lägga till fler kan det bli övermäktigt. Att byta ut systemen är svårt men det är ett nödvändigt ont. I slutändan kommer bytet att sänka dina kostnader och öka din försäljning, förklarar Johan Schiptjenko på Genesis IT.

 

Viktiga fördelar

Företagen köper olika individuella system av olika leverantörer. Prislappen för dessa kan verka liten, men slås de ihop med tiden du har lagt ned på att få systemen att kommunicera med varandra kan det bli väldigt kännbart. Ibland behöver man även köpa servrar.

– Med iFenix har du alla dina kärnfunktioner i ett och samma system, du slipper många och tunga integrationer. Det du behöver är internet, en skärm och ett tangentbord. Det innebär en låg ägandekostnad jämfört med traditionellt uppbyggda system.

"Ett heltäckande och totalintegrerat system har en extremt hög säkerhet"

Ett heltäckande och totalintegrerat system har en extremt hög säkerhet och den absolut senaste tekniken. Det är även webbaserat, vilket betyder att du kan gå in från vilken dator som helst och jobba direkt i systemet - i realtid.

– Du kan se vad som finns i ditt lager just nu och för webbutiker är det ytterst viktigt att lagret stämmer.

 

En övermäktig administration

Idag tvingas alltfler butikskedjor komplettera med e-handel. Misstaget många gör är att enbart fokusera på att designa en snygg e-handelsshop och inte på tekniken bakom.

– Det är en enorm administrativ uppgift, de anställda måste manuellt gå igenom varje order. När en order kommer in måste kunden läggas upp i systemet, produkten måste kunna taggas till kunden, när lämnar varan lagret, när skickas fakturan och hur ser spårbarheten bakåt i tiden ut när en vara returneras. Det här tänker inte många bolag på. Den administrativa mödan är inte värt besväret, snarare tvärtom. Därför är det oerhört viktigt att även totalintegrera webben i affärssystemet.