Flex HRM är lösningen som täcker in all personaladministration, exempelvis tid, lön, resa, bemanning och HR-stöd. Systemet är helt plattformsoberoende och kan användas såväl på dator som via surfplatta eller mobil.

Behoven som ställs på personalsystem varierar mycket mellan olika branscher

– Eftersom behoven som ställs på personalsystem varierar mycket mellan olika branscher så fokuserar vi på att skapa flexibla lösningar där varje organisation enkelt kan göra egna inställningar som anpassats utifrån deras processer och rutiner. Det gör att våra lösningar kan användas i många olika branscher. Att t ex kunna skräddarsy vilka uppgifter som lagras i systemet är en funktion som många kunder uppskattar. Våra lösningar innehåller också ett kraftfullt behörighetssystem som innebär att medarbetare, chefer och administratörer kommer åt exakt den information som de behöver, säger Rickard Israelsson, produktchef för lön och HR på Flex Applications.

 

Systemstöd som effektiviserar onboarding och offboarding

 

 – Vi har på senare tid fokuserat mycket på att utveckla funktioner för onboarding och offboarding. Det är viktigt att man får en bra start när man börjar på ett nytt jobb. Vårt system hanterar alltifrån mjuka värden som utbildning och introduktion till hårda faktorer som exempelvis insamling av uppgifter och att utrustning beställs när företaget rekryterat en ny medarbetare.

Denna process är ofta relativt tidskrävande, men med Flex HRM får du det stöd du behöver för att effektivisera och strukturera både påbörjandet och avslutandet av anställningar. Du kan bland annat få en tydlig checklista för hur onboarding och offboarding ska genomföras från start till mål. Kring årsskiftet lanserar vi en ny version av Flex HRM, säger Rickard Israelsson.

 

www.flexapplications.se