Eller snarare RPA, Robotic Process Automation, som har lite att göra med de robotar vi kanske först ser framför oss. Det är istället mjukvara som imiterar hur människor använder datorn i repetitiva arbetsuppgifter, vilket gjort att RPA också fått namnet digitala medarbetare.   

– Idag effektiviseras och säkerställs allt mer av verksamheters affärsprocesser med hjälp av digitala medarbetare, istället som förut då automatisering traditionellt sett skett genom implementering av nya system, stora integrationsprojekt eller utveckling av befintliga system, säger Pär Hedin, grundare och vd på PS Provider.

 

Snabbt och till låg kostnad

Anledningarna till att så många väljer just digitala medarbetare, säger han, är flerfaldiga. Om vi börjar med själva implementeringen av RPA och jämför med systemintegration eller effektivisering av befintliga affärsprocesser, fungerar RPA oberoende av bakomliggande system. Precis som mänskliga medarbetare får en digital medarbetare lära sig att utföra utvalda processer och arbetsuppgifter i de system som finns, med hjälp av tillgänglig information och gränssnitt. Digital arbetskraft implementeras därför snabbt och till en låg kostnad. 

– En ny digital medarbetare kan implementeras på bara några veckor, berättar Pär Hedin, vilket ger låga investeringskostnader, och gör det dessutom möjligt att skjuta upp annars nödvändiga IT-investeringar. Affärsverksamheten kan så gott som omedelbart börja dra nytta av den digitala medarbetaren som dessutom är skalbar och därmed passar alla typer av verksamheter. 

"Till skillnad från människor gör den digitala medarbetaren aldrig fel och kan dessutom arbeta 24 timmar om dygnet"

Till skillnad från människor gör den digitala medarbetaren aldrig fel och kan dessutom arbeta 24 timmar om dygnet, året runt. Den kan dessutom lära sig att utföra nästan alla typer av datorbaserat arbete, och är särskilt effektiv vid repetitiva och regelbaserade arbetsuppgifter. Digitala medarbetare innebär därmed en kraftigt ökad tillgänglighet, kortare ledtider, höjd säkerhet och en väsentligt förbättrad kostnadseffektivitet. 

 

Mänskligt värdeskapande

– Istället för monotont och ofta informationsintensivt rutinarbete som komplexa affärssystem medför, kan de mänskliga medarbetarna fokusera på mer värdeskapande arbete. Faktum är att stora delar av de organisationer vi har mött genom åren både är nyfikna på och engagerar sig i sina nya digitala kollegor, berättar Pär Hedin.

"Har arbetat med att effektivisera processer sedan 90- talet"

PS Provider har arbetat med att effektivisera processer sedan 90- talet och är idag en av Nordens ledande leverantörer av digitala medarbetare till storföretag, kommuner, myndigheter och organisationer. En stor del av framgången beror på djup och bred erfarenhet inom processutveckling och affärssystem, men också ett nära samarbete med sina kunder. Behoven skiljer sig åt men Pär Hedin säger att RPA har en given plats i allt ifrån migrering och tvättning av stora datamängder till volymtester inför go-live.

Pär Hedin och hans – mänskliga – medarbetare brukar alltid ge rådet att tänka automatisering redan vid upphandling och implementering av nya affärssystem eftersom processer då kan automatiseras redan från start.

– Ställ krav på systemleverantören att de har gränssnitt som är anpassade för automation med RPA-verktyg och fundera på era framtida behov av intelligenta lösningar i era system. Oavsett lösning – digitala medarbetare, kognitiv funktionalitet eller chatbots – blir implementeringen av den betydligt mer effektivt om affärssystemet redan är anpassat för automatisering, avslutar han.