Det är mycket möjligt att Industri 4.0 som revolutionen kallas, kommer att leda till större förändringar i hur vi lever och jobbar än någonsin tidigare. Industri 4.0 handlar om att en mängd nya teknologier förändrar produktionen av varor och tjänster på ett genomgående.

Enligt Magnus Grönvik som är produktchef för affärssystem på Jeeves håller de här teknologierna på att förändra allt från bilindustrin till grönsaksodling. Ett tydligt exempel är att titta hur Ubers transporter har ersatt en mycket stor del av taxiresorna i Los Angeles. Ubers affärsmodell hade varit omöjlig utan flera av teknologierna i Industri 4.0. På liknande sätt och på allt fler ställen lär vi vänja oss vid att revolutionen kommer leda till att företag blir utkonkurrerade, av sådana som erbjuder mer flexibla eller billigare alternativ, eller alternativ som är både och.

 

Revolutionen startade i Tyskland

I Tyskland startade Industri 4.0 med att den tyska industrin ville få tillbaka en stor del av produktionen som flyttat från Tyskland till länder med lägre personalkostnader. Företag och politiker i Tyskland insåg att i stort sett allt håller på att bli uppkopplat, vilket gör detmöjligt för data att flöda mellan saker. Dessutom blir det vanligt att maskiner kan lära sig.

Vad är fördelarna med det? Jo, en uppenbar fördel är att maskiner kan sköta allt flera moment utan att en människa behöver ingripa. Det gör att det krävs allt färre människor som arbetar i en fabrik, trots att lika många eller fler varor än tidigare produceras med hög kvalitet.

"När produktionen ligger närmare blir kostnaderna lägre och utsläppen kan minska"

I länder som Tyskland eller Sverige med höga lönekostnader har det därför blivit möjligt att tillverka många varor till en kostnad som blir konkurrenskraftig. När produktionen ligger närmare marknaden blir transportkostnaderna lägre och utsläppen kan ofta minska. Kortare transporter gör dessutom att företagen kan agera snabbare och flexiblare utifrån kundernas efterfrågan.

 

Tekniken ökar vår säkerhet

Genom saker som är uppkopplade med varandra, blir det möjligt med allt mer effektiva varningssystem som signalerar innan något farligt riskerar att inträffa. Dyra driftsstopp och att maskiner går sönder på grund av slarv med underhåll kommer bli allt mer sällsynt i många verksamheter.

"I trafiken och sjukvården är annat där det är tydligt att Industri 4.0 räddar liv"

Det som hänt inom gruvorna med drastisk minskat antal olyckor på några årtionden, kan inspirera många andra områden. Förutom bättre rutiner med träning och utbildning, beror den här positiva trenden på tekniska innovationer. Dessa varnar för faror som kan vara farligt för människor. Till allt större del går det att fjärrstyra gruvmaskiner så att personal inte behöver vistas där risken är stor. Trafiken och sjukvården är annat där det är tydligt att Industri 4.0 räddar liv.

 

Gruva. Foto: Unsplash

Gruvnäringen har en ljusare framtid än någonsin då Industri 4.0 och dess nya tekniker ökar säkerheten avsevärt. Foto: Unsplash

 

Den här teknikutvecklingen påverkar riksdagsvalet i höst

För Magnus Grönvik är det uppenbart att tekniken kopplad till Industri 4.0 även kommer få betydelse i det kommande riksdagsvalet i september.

Men stora förändringar som de som Industri 4.0 innebär skapar även osäkerhet. Detta eftersom ingen kan veta precis vad och hur revolutionen kommer påverka. De vi kan konstatera är att det här kommer vända upp och ner på många verksamheter, precis som att världen aldrig blev sig lik efter exempelvis elektriciteten slog igenom brett.

"Trots stora förändringar så ser han hur Industri 4.0 redan skapat helt nya yrkesroller"

Arbetsmarknaden kommer att påverkas och en viss oro skapas kring att hela yrkeskategorier kommer försvinna. Magnus Grönvik tycker att det är en fråga som både beslutsfattare och vi andra borde fundera över ordentligt. Trots att det kommer orsaka stora förändringar på arbetsmarknaden så ser han också hur Industri 4.0 redan skapat helt nya yrkesroller. Att kunna livnära sig som gamer som tävlar inom e-sport eller att försörja sig som YouTuber eller bloggare är bara några nya yrken.

 

Gör det bättre för oss människor

I en hel del science fiction-beskrivningar beskrivs en framtid där ondsinta robotar löpt amok och där människans tillvaro blivit sämre tack vare att robotar blivit för smarta för mänsklighetens bästa. Att det bli stora förändringar menar Magnus Grönvik är ofrånkomligt, men han har en huvudsakligen positiv syn på vad han tror det resulterar i. Han förutspår att sådant som människors förmåga att skapa konst och andra kulturella uttryck kommer få en större betydelse, ju mer tekniken utvecklas.