Att många nystartade bolag kämpar med finansieringen under de första åren är ingen nyhet, så har det varit länge trots statliga initiativ via Vinnova och andra för att avhjälpa det problemet. Gapet, eller kapitaldiket som andra kallar det, kommer sig av att staten bara kan följa med en startup till en viss gräns. Samtidigt investerar riskkapitalbolagen allt säkrare och därmed senare, vilket skapar ett finansiellt vakuum för det unga företaget.

Ett nyckeltal man har är att det är ca 1 investering på 10 som blir lönsam

Många förväntar sig att så kallade affärsänglar går in och överbryggar gapet, men det är problematiskt för en enskild affärsängel att hitta rätt bolag.

– Ett nyckeltal man har är att det är ca 1 investering på 10 som blir lönsam, vilket innebär att för en enskild affärsängel som kanske har muskler för max 3-4 investeringar så blir det ett lotteri, förklarar Peter Wendel, vd på Ekapaif AB.

Han har själv varit i branschen under många år, bland annat på Framfab och som konsult på sjätte AP-fonden, och under åren dragit slutsatsen att det krävs nya grepp för att kunna överbrygga kapitaldiket.

– Jag har sett ett behov av en strukturerad och metodisk process där affärsänglar kan gå samman och gemensamt investera i bolag i tidiga skeden, vilket vi nu gjort i 9 fonder, berättar han.

Vi digitaliserar allt som vi gör mer än två gånger

Ekapaif erbjuder entreprenörer och investerare en mycket metodisk process med tydliga ramar. Processen är standardiserad för att på det viset skapa en effektiv resursanvändning.

– Vi digitaliserar allt som vi gör mer än två gånger, vilket är en av de saker jag sett är nödvändigt för att bygga en långsiktigt hållbar finansieringslösning.

Erbjudandet baseras på en alternativ investeringsfondslösning, som de är först med i Sverige, där utvalda nya bolag samlas i en fond som sedan investerare kan välja att investera i. Fonderna avlöser varandra och de bolag från den ena fonden som man vill satsa vidare på läggs även i nästa fond för uppföljningsfinansiering, medan de övriga får lämna processen.

– Vi är tydliga med detta mot våra entreprenörer, de är med i en motsvarande Stanley Cup-final och från början spelar de i grundserien, därefter kommer de sållas ut allteftersom och bara ett par når slutligen finalen, avslutar Peter Wendel.