Att köpa aktier i onoterade bolag är ofta förenat med höga avkastningsmöjligheter, men även höga risker. Passiva delägare, exempelvis affärsänglar och privatinvesterare som investerar i startupbolag, betalar i allmänhet en kapitalvinstskatt på 30 procent på den avkastning deras investering genererar. Sedan ett drygt år tillbaka finns en alternativ ägarform för okvalificerade onoterade aktier, nämligen en kapitalförsäkring med en avkastningsskatt på 0,4 procent.

Aktiva och passiva delägareJesper Strandberg

Även aktiva delägare i ett bolag som inte räknas som fåmansbolag kan administrera sitt ägande via en kapitalförsäkring. Försäkringsägandet gäller dock inte för aktiva delägare som omfattas av 3:12 reglerna. Den här ägarformen kan tillämpas på okvalificerade passiva aktieägare och på aktiva delägare om minst 30 procent av företaget ägs av passiva delägare.

– Det optimala om man vill säkerställa att såväl aktiva som passiva delägare omfattas av kapitalförsäkringen är att inkludera de passiva delägarna redan när bolaget grundas, alternativt i samband med en nyemission. Ju tidigare de passiva delägarna byter ägarform, desto bättre, åtminstone om det rör sig om ett lönsamt bolag med goda framtidsutsikter, säger Jesper Strandberg, vd och grundare av Kaptena.

Svenskägd kapitalförsäkringslösning

Entreprenörer som startar sitt bolag tillsammans med investerare kan alltså bli ”osmittade”, vilket gör det möjligt för dem att äga sina aktier i en försäkring. Aktieägare som vill administrera sitt ägande via en kapitalförsäkring bör anlita en aktör som kan göra en korrekt och marknadsmässig värdering av ägarnas innehav i bolaget. Innehavets marknadsvärde ligger nämligen till grund för avkastningsskatten.

– Möjligheten att äga aktier i onoterade bolag via kapitalförsäkringslösningar har funnits länge, men då har ägandet varit registrerat i utlandet. Nu erbjuds för första gången en svenskägd kapitalförsäkringslösning som står under tillsyn av Finansinspektionen, säger Jesper Strandberg.

Ett räkneexempel:

En passiv investerare som investerar 1 miljon kronor i ett onoterat bolag gör en vinst på 4 miljoner kronor på fyra år, vilket alltså innebär att kapitalet fyrdubblas i värde. Med en traditionell ägarform med en traditionell beskattning medför det en vinstskatt på 1,2 miljoner kronor. Nettoavkastningen blir därmed 2,8 miljoner kronor. 

Om den passiva investeraren istället äger samma andel av bolaget via en kapitalförsäkring så innebär det istället en beskattning, inklusive försäkringsavgifter, på drygt 135 000 kronor. Nettoavkastningen för investerare som administrerar sitt ägande via en kapitalförsäkring blir därmed drygt 3 865 000 kronor. Det är drygt 1 miljon mer i plånboken, vilket motsvarar en ökad nettoavkastning på 38 procent under en fyraårsperiod.