– Vi står inför ett stort skifte, att gå ifrån ett reaktivt arbetssätt till ett mer proaktivt arbetssätt. Lägger företagen fokus på att automatisera och standardisera processerna utan mänsklig inblandning kan de anställda lägga mer tid på reflektion och därmed ska skapa nya affärsmöjligheter, säger David Glans, vd för Stretch Göteborg, som trots digitaliseringsvågen tror att människan fortfarande behövs i arbetslivet.

 

Ta vara på nya möjligheter

Han menar att dagens arbetsbörda är så hög att tiden för reflektion saknas. Införande av AI, som kan ta över cirka 80 procent av arbetsbördan, ger stora möjligheter till annat. På sikt kanske inte verksamheter behöver outsourcas om AI kan ta hand om dem. Idag saknar många små- och medelstora företag grunden för ett affärssystem som kan både stödja dagens och framtidens krav på automatisering och digitalisering. Här kommer det molnbaserade affärssystemet in.

Ett molnbaserat affärssystem kan vara en nyckel till att kunna ta tillvara på nya möjligheter och påskynda tillväxt för medelstora företag. Viktigt är att affärssystemet kan följa bolaget över tid och under dess tillväxt. Ett molnbaserat affärssystem kan effektivisera verksamheten genom sin stora flexibilitet och många funktioner, t ex AI och ”botar”, robotar som träder in vid till exempel en helautomatiserad kundtjänst.

 

Möt framtidens krav

– Mitt råd är att företaget ska fundera över hur verksamheten ska fungera imorgon för att kunna möta framtidens krav. När man kommit till insikt om ett förändrat arbetssätt behövs ett framtidssäkrat och kostnadseffektivt molnbaserat affärssystem med tillgång till nutida och framtida teknologiska lösningar. Med kontinuerliga uppdateringar inbyggda i systemet får den en bred funktionalitet.

– Den stora utmaningen ligger i hur rustad organisationen är för att jobba på det nya sättet. Hur systemet implementeras och vilken anpassningsförmåga företaget har.

Klicka här för att läsa mer!