– Det är lätt hänt att man vill komma igång snabbt med sin verksamhet och köper ett system som uppfyller de omedelbara behoven som kanske är att ta betalt över disk i en butik. Men vill man senare komplettera med exempelvis online-försäljning så ställer det helt andra krav, förklarar Robert Karlsson, representant för ett av de företag som säljer kassasystem.

I Sverige finns idag över 400 olika kassasystem

Komplexiteten beror dels på att själva kassasystemet består av flera delar där exempelvis en del är kortbetalningsdosan. Men samtidigt vill handlare ofta koppla ihop kassasystemet med andra system som för lager och redovisning, och då gäller det att systemen är kompatibla.

– I Sverige finns idag över 400 olika kassasystem, så det är viktigt att man på förhand funderat igenom de behov man har både nu och i framtiden så man landar rätt redan från början, konstaterar han.

En sak man bör göra för att försäkra sig om att de system man handlar är säkra och godkända är att kontrollera att de följer Skatteförfarandelagen som reglerar bland annat kassa- och betalsystem. Den ställer exempelvis krav på certifiering av den ingående kontrollenheten. Och det är viktigt att vara medveten om att det alltid är handlaren själv som bär ansvaret för att de produkter som används i verksamheten är godkända enligt lagar och förordningar, det går inte att skylla på tillverkaren eller säljaren.

Ett sätt att känna sig lite säkrare är att alltid se till att handla av mer etablerade aktörer, som har varit i branschen en tid och som därför kan vara ett bättre bollplank vid exempelvis urvalsprocessen.

På sikt kan även betalningen göras direkt i telefonen med nya betalsystem som exempelvis Swish

Den senaste utvecklingen av kassasystem är mobila system som gör att man inte behöver gå till en kassadisk och betala, utan affärsbiträdet kan ta betalt mitt i butiken om det är produkter som lämpar sig för det

– Och längre fram ser vi även möjligheter att använda kameran i den smarta telefonen för självscanning i butiker som använder sådant, då slipper man alltså den bärbara enheten man scannar respektive produkt med, och på sikt kan även betalningen göras direkt i telefonen med nya betalsystem som exempelvis Swish.