Det är relativt lätt att driva och utveckla framtida lösningar genom inside out och push istället för att se på slutkunden och vilka förväntningar han eller hon har på företaget. Detta är oavsett om man befinner sig i B2C eller B2B världen.

 

Driver fundamentala förändringar

 

Digitala affärer driver fundamentala förändringar med nya affärsmodeller som involverar stora förändringar i hur företag drivs och interagerar. CRM,BI och Loyalty program får en betydligt mer framtonad position. Det svåra idag är inte att samla data det är att ta bort och avgränsa. Kunder i sig blir allt mer intelligenta, kritiskta och medvetna i den hårdnande konkurrensen.

Det svåra idag är inte att samla data

Företag av idag måste säkerställa att man har rätt organisation, kompetens och kapabiliteter. Detta utgör fundament i att säkerställa ett optimalt IT stöd för ERP systemen.

 

En klar bristvara

 

En framtida framskriden position inom den digitala världen, med allt vad detta innebär, ställer också höga krav på kompetens dels på egen personal men också partners. Detta är en klar bristvara idag. Här skall man också se upp då många företag pratar om digitalisering och vilka erfarenheter dom har men skrapar man på ytan så visar det ofta sig att men döpt och stöpt om begrepp för att snabbt komma in på den digitala arenan.

Sourcing har här också en mycket viktig roll att fylla. Idag pratas det också mycket om cloud och cloud lösningar. Dessa typer av post moderna ERP lösningar ökar också i betydelse och tillväxt.