Staten, bankerna och Riskkapitalbolagen måste ta ett större ansvar för att stötta bolagen i finansieringsfas två så att de kan överleva fram till tillväxtfasen där de ofta blir självfinansierade eller där det finns tillväxtkapital att tillgå.

"Affärsänglarna måste bli bättre på att ställa koordinerade krav"

Affärsänglarna måste bli bättre på att ställa koordinerade krav som det är möjligt för entreprenörerna att tillmötesgå. De måste också bli bättre på att ta fram gemensamma regelverk och verktyg som möjliggör syndikering mellan investerarna.

 

En omfattande kompetens

Sverige är rankat som ett av världens mest innovativa länder och är också ett av de länder som levererar flest enhörningar per capita. Jag frågar mig hur detta är möjligt trots att så mycket av kapitalet lyser med sin frånvaro och trots att kapitalet som är där och stöttar inte har system och verktyg för att samarbeta.

Svaret finns nog till stor del i den enorma innovationskraft och omfattande tech-kompetens som finns i vårt land.

 

En oförstörd optimism

Men jag tror också att den så kallade milleniegeneration som växer upp nu är en del av förklaringen. Till skillnad från tidigare generationer svenskar som har präglats av försiktighet och återhållsamhet är milleniegenerationen fostrad i en miljö där allt är möjligt.

De kastar sig därför ut i både världen och i arbetslivet med helt ny och oförstörd optimism. Dessa nya entreprenörer behöver dock hjälp med vägledning och finansiell stöttning om de ska lyckas.

 

Sverige halkar efter

I nyligen framtagna internationella innovationsundersökningar visar det sig att Sverige halkar efter andra innovationskraftiga länder som Sydkorea, Japan, Tyskland, Finland, Israel och USA. Det är något som inte står rätt till.

"Kan i stället skyllas på allvarliga systemfel"

En väldigt stor andel av entreprenörsföretagen i Sverige går under innan de ens har påbörjat sin verkliga resa. Vad beror detta på? Jag tror inte att det bara handlar om dåliga affärsplaner eller ineffektiva verksamheter. En stor andel av misslyckandena kan i stället skyllas på allvarliga systemfel i riskkapitalbranschen.

 

Det är en tragedi

Under min egen resa som affärsängel har jag kommit att fundera alltmer på de här frågorna och hur det kommer sig att så få uppstartsbolag överlever de första avgörande åren.

Mina funderingar är drivna av egenintresse (som investerare) och nyfikenhet, men också av en frustration över att många fina bolag med potential dukar under, till synes helt i onödan. Det är en tragedi för entreprenören, för investerare, för potentiella investerare, för personal som förlorar sitt jobb och slutligen för staten som förlorar kritiska skatteintäkter.

 

Tre avgörande faser i investeringen

Ett företag går igenom tre finansieringsfaser. I det första skedet är det vanligen besparingar, familj eller vänner som finansierar uppstarten. Därefter, när bolaget nått ”proof of concept”, träder vanligen affärsänglar in först och i ett senare skede kliver riskkapitalet in i finansieringsarbetet. De flesta bolagen faller ifrån någonstans under den andra finansieringsfasen.

"Många investerare är lockade av att gå in tidigt"

Ofta är det inga större bekymmer för en tillräckligt engagerad och vältalig entreprenör att hitta investerare till den eller de första finansieringsrundorna. Många investerare är lockade av att gå in tidigt i uppstartsbolag och på så sätt få en förhållandevis stor del av kakan för en relativt blygsam investering. Här finns även gott om mellanhänder, som mot provision, är beredda att skaka fram ett antal änglar ur sina kontaktnät.

 

Fas två - dödens dal

Det är när uppstartsbolagen kommer in i senare skeden av finansieringsrundorna som problemen börjar uppstå. Mer pengar ska in och förhoppningsvis till en högre värdering än tidigare. I fas två är det många intressenter vars åsikter måste beaktas samtidigt som det rör sig om större värden, vilket kan skapa koordineringsbekymmer och entreprenörerna riskeras att slitas isär. Denna del av den andra finansieringsfasen brukar i branschen, något raljerande, kallas för ”dödens dal”.

 

Försök inte att vara alla till lags

Idag sitter ofta affärsänglarna i små nätverk eller så arbetar de som ensamvargar. Detta gör att det finns en uppsjö av åsikter om värderingar, bolagsstruktur och styrning. Tänk själv hur det skulle vara, om du var beroende av affärsänglarnas kapital, samtidigt som varje ängel ställer åtskilda krav för att investera i ditt bolag.

"Det blir en omöjlig uppgift att vara alla till lags"

Det blir en omöjlig uppgift att vara alla till lags. Branschen måste lyfta blicken och börja arbeta mot att enas kring gemensamma system, regelverk och verktyg som förenklar saminvesteringar.

 

Enas kring enkla system

Min förhoppning är att kunna ena branschen kring förenklade system och verktyg som möjliggör tydligare kravställning, enhetligare och rättvisare värderingar och syndikering av investerare. Allt för att skapa bättre finansiellt flöde i investeringar som sker i uppstartsbolagens tidiga skede. Tänk om vi tillsammans kan arbeta smartare och därigenom få 80 % att lyckas, snarare än att misslyckas!

Från en envis och engagerad serieentreprenör och investerare.