1. Det är idag många organisationer som står inför behov av att modernisera sin applikationsmiljö och affärssystem. Vilka är dina tre viktigaste råd till dessa kunder?

 


 

Jerker AlfrellJerker Alfrell

Säljchef Affärssystem på Oracle
Foto: Björn Alexandersson

 

 • Framtidsäkra genom att att välja en leverantör med ett modernt affärsystem som har förmåga och muskler att kontinuerligt leverera nya innovationer över längre tid
 • Sätt upp tydliga mätbara KPIer och mål, använd best practise processer och fokusera förändringsarbetet
 • Undvik framtida uppgraderingar som hindrar innovation och genererar höga kostnader, välj molnapplikationer där kontinuerliga uppgraderingar är inkluderade

 


 

Christian SchreilChristian Schreil

Product Manager på Jeeves
Foto: Emma Berger

 

 • Behovet kommer ofta från att organisation & process behöver förändras för att kunna uppnå nya resultat, och system behöver stödja verksamheten i detta.
 • Välj molnet för att slippa eget tekniskt underhåll.
 • Och tänk också på vad som kan automatiseras med smartare processer, integrationer och mobilitet.

 


 

Thomas LindahlThomas Lindahl

Affärsområdeschef på Enterprise Solutions Claremont
Foto: Sophie Johansson, Claremont

 

 • Involvera verksamheten och ledningen! Säkerställ att IT-strategin stödjer verksamhetens vision och strategi. Inkludera ERP; hur ni ser på ERP-system i er organisation. Hur ser ni på Cloud?
 • Se till helheten och nyttja 80-20-regeln. Ett ERP-system kommer aldrig lösa 100% av era behov, men det skall utgöra plattformen som krävs för att ni skall kunna nå dit. Tänk integration och öppenhet, utvecklingsbarhet och användarvänlighet. Tänk kundresa och UX.
 • Utvärdera ERP-systemet som en helhet. De viktigaste kraven är ofta de icke-funktionella, som t ex systemleverantörens partnerstrategi, tillgång till kompetens, utvecklingsbudget, mm.

 


 

Stefan GrahnStefan Grahn

Nordenchef på Deltek
Foto: Linda Broström

 

 • Välj rätt partner – ERP-leverantör och systemintegratör – utifrån både kort och långsiktigt perspektiv.
 • Branschfokus är kritiskt. Säkerställ att leverantören och systemintegratören kan visa upp relevanta referenser, bevisad ROI och förmåga att implementera och supportera er både nu och i framtiden.
 • Bortse från ”nice to haves” och undvik ekonomifokus i utvärderingsteamet. Fokusera på faktiska affärskrav och välj en lösning med öppen och modern teknologi som kommer fortsätta att växa med din verksamhet.

 


 

Sten PeterssonSten Petersson

CEO på Exicom (leverantör av affärssystemet Copernicus)
Foto: Exicom

 

 • Köp inte ett nytt affärssystem där Ni fortfarande förväntas göra allt arbete manuellt.
 • Välj en leverantör med branscherfarenhet som både förstår behov men som också lyckats omsätta modern teknologi till effektiva lösningar för verksamheten.
 • Välj ett affärssystem som ger Er möjlighet att kombinera med digitala tjänster efter behov.

 


 

Patrik LiljegrenPatrik Liljegren

Marknadschef på Genesis IT
Foto: Stefan Jellheden Photography

 

 • Säkerställ att verksamhetens viktigaste behov kärnprocesserna stöds i realtid.
 • Hantera all grunddata på ett ställe.
 • Minimera antalet system och komplexa system och integrationer - varje system måste driftsättas, underhållas och utvecklas.