Den starka e-handelsutvecklingen kan betraktas som en naturlig vidareutveckling av Helsingborgs långa tradition som handels- och logistiknav.

"Härifrån är det lika nära till Hamburg som till Stockholm"

– Flera faktorer bidrar till att Helsingborg är en attraktiv e-handelskommun. Vårt strategiska logistiska läge i skärningspunkten mellan E4 och E6 samt närheten till såväl övriga Sverige som Danmark och kontinenten, är förstås en viktig faktor. Härifrån är det lika nära till Hamburg som till Stockholm, så många e-handlare försörjer flera länder med varor från sina lager här i Helsingborg, säger Jan Magnusson, näringslivsutvecklare med fokus på logistik och e-handel i Helsingborgs stad.

I Helsingborgs stad finns ett livaktigt e-handelskluster med en generöst kunskapsdelande kultur som inbjuder till nätverkande och erfarenhetsutbyte företagen emellan. Mycket av nätverkandet kretsar kring e-handelsparken E-commerce Park of Sweden, som samlar ett fyrtiotal e-handelsföretag. Här finns bland annat en e-handelsinkubator för nystartade och växande företag.

 

Politisk enighet och vilja

– I e-handelsparken finns även den digitala nyhets- och mötesplatsen ehandel.se samt flera eldsjälar som hunnit starta, driva och sälja sina framgångsrika e-handelsbolag och nu är i full gång med sitt andra eller tredje e-handelsbolag, säger Jan Magnusson.

"Intresset för att etablera e-handelsverksamhet i vår kommun är stort"

Ytterligare en bidragande faktor till att Helsingborg är en attraktiv e-handelsstad är den starka politiska vilja som finns att utveckla digital handel. De styrande politikerna i Helsingborg är överens om att göra allt de kan för att stötta samt göra det så enkelt och smidigt som möjligt att driva e-handelsverksamhet i just Helsingborg.

– Vi jobbar även kontinuerligt med att frigöra mark för nya logistik och e-handelsetableringar. En av de största e-handelsetableringarna i regionen under 2017 var Boozt.com. Postnord är ytterligare exempel på en aktör som kontinuerligt expanderar här. Intresset för att etablera e-handelsverksamhet i vår kommun är stort, under 2018 väntar flera spännande etableringar, säger Jan Magnusson.

 

Helsingborg

E-commerce medgrundare Dan Nilsson (till höger). Många e-handlare försörjer flera länder med varor från sina lager i Helsingborg. Foto: E-commerce Park

 

Mycket nätverkande och erfarenhetsutbyte

Via FLOE- Föreningen för logistik och e-handel i Skåne, som också utgår från e-handelsparken, samlas många e-handlare för att utbyta erfarenheter och kompetensutvecklas. Föreningen arrangerar bland annat regelbundna studiebesök och nätverksaktiviteter.

"Fångar vi upp behov och önskemål så har vi ständigt har koll på vad företagen värdesätter"

– Från stadens sida har vi en regelbunden dialog med ett antal e-handlare som kommit igång och driver en etablerad verksamhet i vår region. Via dialogen fångar vi upp deras behov och önskemål så vi ständigt har koll på vad företagen värdesätter samt hur vi kan underlätta deras verksamhet, säger Jan Magnusson.