För Two, som startade våren 2017 efter att i över tio år varit ett affärsområde inom ERP och beslutsstöd på Ninetech, står långsiktiga kundrelationer och en gedigen kompetens kring kundernas verksamhet, utmaningar och mål i fokus.

Two ingår i koncernen Combined Excellence med totalt 220 medarbetare och har idag kontor i Karlstad och Göteborg. Tillsammans med systerbolagen i Combined Excellence kan Two hjälpa sina kunder med hela deras digitala transformation.

 

Effektiviserar affärsprocesser

 

Two fokuserar på att effektivisera sina kunders affärsprocesser med stöd av ERP-plattformarna Jeeves ERP samt Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations (tidigare AX). Dessutom har Two ett specialistområde inom beslutsstöd med fokus på datalager och Microsoft Power BI.

Att vi måste ha hög kompetens på de plattformar vi arbetar med är en självklarhet.

– Vi värdesätter långsiktiga relationer med våra kunder. Vi tror att vi kan nå bäst resultat tillsammans med kunden och med en djup förståelse för våra kunders verksamhet får vi de bästa förutsättningarna att hjälpa våra kunder nå sina mål. Att vi måste ha hög kompetens på de plattformar vi arbetar med är en självklarhet. Men för att kunna leverera mesta möjliga nytta och resultat så är det nödvändigt att vi känner till kundens utmaningar och behov. Vi behöver också förstå kundens kunder och leverantörer för att kunna vara den bästa partnern. Det gör att vi verkligen kan agera rådgivare och även lotsa kunden i rätt riktning, säger Christofer Järlesjö, vd på Two.

De långsiktiga kundrelationerna och djupa förståelsen gör att Two kan hjälpa sina kunder att ligga steget före konkurrenterna genom att automatisera, integrera, förenkla och minimera deras manuella processer i sina affärssystem på bästa sätt.

 

Vågar ifrågasätta och lotsa i rätt riktning

 

Vår målsättning är att vara ett genuint bollplank

– Vår målsättning är att vara ett genuint bollplank som vågar ifrågasätta kunden om det behövs. Det kan vi göra när vi är insatta i deras affärsprocesser och när det råder ett ömsesidigt förtroende oss emellan.

Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygga i att de får den stöttning de behöver och att vi har det engagemang som krävs för att leverera en riktigt vass lösning, säger Christofer Järlesjö.

www.two.se