Anmäl dig kostnadsfritt

 

Läsare av Mediaplanets bilaga och digitala publikation kan anmäla sig kostnadsfritt genom att ange ”Mediaplanet” som VIP-kod. Anmälan sker på www.security.radareco.se

Nu tar vi steget fullt ut och digitaliserar våra kärnprocesser ”end-to-end”, ibland genom att införa nya ERP-system ibland genom att digitalisera befintliga processer.

Konsekvensen blir att våra kärnprocesser är beroende av internet.

Samtidigt sker allt mer av såväl produkt- som tjänsteutveckling genom smarta algoritmer som använder internet som bärare. Konsekvensen blir att såväl vårt IP som våra kärnprocesser är beroende av internet. Parallellt med denna utveckling så ökar hotbilden dramatiskt.

 

Cybersäkerhet är grundläggande

 

Cyberkriminalitet är ett ständigt återkommande hot och statsfinansierat spionage är en realitet. Cybersäkerhet är därmed grundläggande för såväl en stats som ett företags överlevnad. Radar adresserar dessa frågor vid en konferens den 30/1 2018 på Birger Jarl i Stockholm.