En hållbar stad inkluderar sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsfaktorer. Digitalisering och teknik har också en betydande roll när vi skapar framtidens städer. I rapporten Samhällsbarometern 2018 har teknik- och arkitektkoncernen  Projektengagemang i samarbete med SIFO tagit reda på vad svenskarna har för tankar kring framtidens städer.

– Det står klart att hållbarhet och digitalisering är nyckeln till framtidens städer. Grönare städer med teknikanpassade miljöer är efterfrågade likväl som fler självförsörjande hem samt gator med mindre trafik och förarlösa fordon, sammanfattar Pia Stoll, Dr inom industriell ekologi som leder Projektengagemangs arbete inom hållbarhet.

 

Fler är villiga att dela

Ytterligare en viktig faktor är att allt fler är villiga att dela exempelvis bilen och trädgården och även engagera sig i gemensamma odlingar. Att dela blir det nya svarta.

– Det finns planitära gränser vi måste hålla oss inom och allt fler blir medvetna om vikten av att minska klimatpåverkan. Det finns en efterfrågan på biologisk mångfald och utvecklad kollektivtrafik samt cykelvägar och gångbanor.  Vi behöver nya ekonomiska modeller och måste jobba brett. Det är en utmaning men inte en omöjlighet.