Över hälften av alla Sveriges företag är projektinriktade. Det är företag som utför tjänster åt andra i en eller annan form. Bygg-, installations-, tjänsteföretag och enstyckstillverkare är företag som utför olika typer av tjänster som hela tiden är olika i tid, omfång eller genomförandesätt.

 

En fungerande modell

Jag har jobbat i 40 år med projektinriktade företag. Det har tagit mig lika lång tid att hitta en modell som fungerar i projektinriktade organisationer. Jag har upptäckt att modellen är lika, oberoende av vilken typ av företag det är t.ex. om det är ett konsultbolag eller byggbolag. Målet har varit att hitta en administrativ modell som stödjer det projektinriktade företaget och ökar dess effektivitet.

 

Unika kompetensenser

Företag som jobbar projektinriktat har unika kompetenser som andra är beredda att betala för att det ska utfört. Universitet och skolor som lär ut ekonomi tar endast hänsyn till ekonomi i tillverkande eller handelsinriktade företag. Projekt, tilläggsjobb och arbetsordrar är olika i tid, vilka resurser som krävs, vad som skall göras, hur mycket material och underleverantörer som behövs. För den typen av företag är det viktigt att hela tiden ha koll på ekonomin och var kostnaden och timmarna uppstått. Därför är ekonomisystemet en viktig integrerad del i projektsystemet.

"Det är viktigt att hela tiden ha koll på ekonomin och var kostnaden och timmarna uppstått"

Det finns hur många böcker som helst skrivna hur det är att driva ett projekt men ingen bok om hur ett projektinriktat företag bedriver hela sin verksamhet. Hur ser resultaträkningen ut i ett projektinriktat företag där tjänsterna inte kan faktureras i samma takt som upparbetning sker? Vilka olika handlingar finns på projektet? Går det att få fram prognos och jämföra med utfall tillräckligt detaljerat? Hur ser orderingången ut?

 

Använd resurser för bästa resultat

Det gäller att hitta modeller som styr den operativa verksamheten så att arbetet i projekt och mindre jobb blir så effektiva som möjligt. Resurserna som finns i företaget skall koncentreras på att användas för att åstadkomma bästa resultat i projekten och inte för att sköta administrationen.