Det är fortfarande en viktig del i verksamheten, men flera ytterligare tjänster har tillkommit och idag erbjuder Börjes en helhetslösning för logistik. Gigantiska förändringar inom handeln gör att många handelsföretag behöver outsorca tjänster som lagerhållning, tullhantering och även teknisk kommunikation mellan lager och företagens e-handelssajter.

 

Levererar stora volymer 

Tredjepartslogistiken som Börjes tillhandhåller har idag blivit betydelsefull både för stora och små handelsföretag. Handelsföretagen kan fokusera på det de är bäst på och trots det ha flexibla leveranser genom Börjes.

"Genom att utföra tjänster åt många handelsföretag kan Börjes erbjuda hög flexibilitet till ett överkomligt pris."

Tredjepartslogistik handlar om att Börjes kan hantera en så stor del av logistiken att många av handelsföretagen inte behöver sköta vare sig lagerhållning och returer. Så vad är fördelarna med det? En kan vara lägre kostnaderna för logistiken. Genom att utföra tjänster åt många handelsföretag kan Börjes erbjuda hög flexibilitet till ett överkomligt pris. Stordriftsfördelarna och över sju decenniers erfarenhet spelar roll.

– Visst kör vi fortfarande varor från punkt A till punkt B med hög servicegrad, men vi avlastar dessutom handelsföretagen med mycket mer, säger Markus Kinnander, affärschef 3PL på Börjes. 

På företaget finns erfarenheten av att lyckas leverera väl även när det är extrema volymer, som vid jul och Black Friday. Slutkundernas köpupplevelse stärks av att Börjes slår in presenter, packar snyggt och använder emballage skapat utifrån kundernas design, när det efterfrågas.

 

Lager

Foto: Thomas Jeansson

 

Missarna som undviks

När det handlar om att hantera fysiska produkter finns det mycket att ta hänsyn till, som är alltför lätt att missa för den som saknar erfarenhet.

Returhanteringen hanteras effektivt och snabbt för vilket gör slutkunderna nöjda.

"Det säger sig självt att möjligheten att det uppstår problem ökat."

Att få varor från produktionsanläggningen eller grossisten till lagret är en utmaning inom Sverige. När nu en stor del av varorna fraktas lång från produktionsanläggningar i exempelvis Kina och Indien, säger det sig självt att möjligheten att det uppstår problem ökat.

När förväntningarna hos slutkonsumenterna ökar och sådant som hemleveranser förväntas i allt högre utsträckning, krävs en hel del volym för att kunna hantera det på ett kostnadseffektivt sätt.