Tillsammans kartlägger och diskuterar vi företagets såväl starkast lysande stjärnor som de stjärnor vilka bidrar minst lika mycket, fast mer i det tysta.

Det kan låta märkligt, men för Sector Alarm är genomgången ett verktyg för att säkerställa att vi har rätt kompetens, att våra medarbetare mår bra och utvecklas samt att vi inte tappar några av våra talanger längs vägen. Våra medarbetare är nämligen våra allra viktigaste resurser; det är genom vår personal och vår höga servicegrad som vi kan erbjuda trygghet och säkerhet till våra kunder.

 

Kulturdagar lyfter diskussioner

När vi i HR-gruppen tillsammans med VD och övriga chefer dagligen formar den attraktiva arbetsplatsen vi vill vara handlar det därför om att fokusera på och involvera medarbetarna, för att skapa delaktighet och arbetsglädje. Vi har valt att skapa en plattform snarare än att fokusera på sporadiska aktiviteter som bara kostar pengar, men ger lite långsiktigt resultat. Våra värderingar får aldrig bara bli planscher på väggarna.

"Kulturen är vad som håller oss samman."

På Sector Alarm återkommer vi ofta till ordet ”kultur”, det där begreppet som kan upplevas som diffust men som påverkar organisationer i allra högsta grad. Och som ofta behandlas något styvmoderligt, om ens alls, i många företag. För Sector Alarm, som växer så det knakar och dessutom återfinns i många länder, är kulturen vad som håller oss samman. Det gäller därför att på ett strukturerat sätt jobba aktivt med den, varje dag. En del av plattformen är de så kallade kulturdagarna som arrangeras regelbundet för att lyfta upp och diskutera vilka Sector Alarm är och vad företaget står för. Nya medarbetare får delta i workshops ledda av VD och HR och både nya och gamla medarbetare får under dagen diskutera Sector Alarms kultur sett utifrån det egna perspektivet, hur man själv upplever den.

 

Rätt mental inställning

Att ha rätt mental inställning och att aktivt sprida en positiv energi är A och O, men det går inte att ta den för givet. Ledningen måste aktivt se till att ta tillvara på medarbetarnas arbetsglädje, som är avgörande för Sector Alarms framgång. Vi ser därför alltid till att hylla våra hjältar och fira våra framgångar. Har du varit med och sålt, fakturerat eller installerat ett brandlarm som din kollega sedan mottar ett larm ifrån har samtliga varit med och bidragit till att kanske en hel familj kunnat räddas.

Och det uppmärksammar vi internt. Sector Alarm räddar liv och den meningsfullheten ska samtliga i organisationen känna.

 

Olika karriärsteg

Varje år utvärderas tusentals bolag av Karriärföretagen för att identifiera 100 arbetsgivare som kan erbjuda sina medarbetare unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Sector Alarm uppmärksammas regelbundet, senast nu 2018. Här har Sector Way Academy varit en viktig, bidragande del. Programmet innehåller allt från praktik till teori och med olika fokus på bland annat produkt och ledarskap. Utbildningarna pågår parallellt med det dagliga arbetet och skräddarsys efter behov. Och medan vissa vill klättra snabbt på karriärstegen och kanske axla ledarrollen vill andra fördjupa sina kunskaper på olika områden på Sector Alarm. Båda vägarna är lika ok, och beroende på val ser vi till att stötta med nödvändig kompetensutveckling.

"Våra förslag möts alltid med en positiv inställning."

Personligen har jag svårt att dölja mitt engagemang för HR och Sector Alarm, om jag nu ens vill det. Och kanske är det just det här engagemanget inom bolaget som utgör kärnan i varför Sector Alarm har många kompetenta medarbetare, och en stark företagskultur som genomsyrar arbetet varje dag. Vi som jobbar med HR får allt det stöd vi behöver från högsta ledningen; våra förslag möts alltid med en positiv inställning.

På Sector Alarm har man verkligen förstått vikten av medarbetarnas engagemang och välmående. Som ansvarig för HR är det en ren ynnest att få utlopp för sin passion i en sådan organisation.